Κατασχετήριο ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο, στη φυλακή ή στο εξωτερικό.
Χρωστάς στην εφορία και βρίσκεσαι στο νοσοκομείο, στη φυλακή ή έχεις φύγει στο εξωτερικό; Όπου και αν βρίσκεσαι δεν γλυτώνεις. Η εφορία θα σε κυνηγήσει και θα σε εντοπίσει αν έχεις ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

Ακόμη και στην περίπτωση που ο οφειλέτης νοσηλεύεται οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα παραδίδουν, στο διευθυντή του νοσοκομείου το ειδοποιητήριο με τις οφειλές ή το όποιο πρόστιμο του έχει καταλογιστεί από την εφορία. Επίσης εάν ο φορολογούμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση κρατείται σε φυλακή, η κοινοποίηση γίνεται στο διευθυντή της φυλακής.

Αυτές είναι οι νέες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς τις ελεγκτικές αρχές. Σύμφωνα με την ΓΓΔΕ η κοινοποίηση προστίμων, φύλλων έλεγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου κλπ θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εφόσον:

α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά,
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή, στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, ή σε κάποιο συγγενή του!

Ειδικότερα στις οδηγίες της ΓΓΔΕ τονίζονται τα εξής:

Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι απουσιάζουν από την οικία τους το έγγραφο παραδίδεται στο σύζυγο, ή σε οποιονδήποτε από τους συγγενείς, ή σε μέλος του προσωπικού!

Επίσης, εάν ο υπόχρεος επιτηδευματίας απουσιάζει από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο όπου εργάζονται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον ίδιο χώρο. Εαν τα παραπάνω πρόσωπα δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας τους ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση.

Εαν ο υπόχρεος είναι, κατά το χρόνο της επίδοσης, άγνωστης διαμονής, τότε αυτή γίνεται, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του...
Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημέρα αποστολής. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίησή του.
ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top