“Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε πρόσφατα από το ΥΠΕΚΑ για διαβούλευση, παρά τις όποιες θετικές προθέσεις και πρακτικές χρειάζεται κρίσιμες και σημαντικές αλλαγές, ώστε η ανακύκλωση να μη μετατραπεί σε μία ακριβή διαδικασία προς όφελος μεγάλων εργολάβων, αλλά να αφορά και να ωφελεί τους πολίτες, την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον”, αναφέρουν από κοινού το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Οι δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις εκτιμούν ότι η ανακύκλωση έχει βαλτώσει τα τελευταία χρόνια και προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, που μπορούν να συμβάλουν, ώστε μέσα στα επόμενα χρόνια η Ελλάδα να γίνει μία χώρα που όχι μόνον ικανοποιεί όσα επιβάλλει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά καρπώνεται τα οφέλη της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων: μειωμένο κόστος διαχείρισης, νέες θέσεις εργασίας, παράταση χρόνου ζωής χώρων τελικής διάθεσης, βέλτιστη αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων υποδομών και μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν για τελική διαχείριση.
Οι ακτιβιστές αξιολογούν τις δυνατότητες κομποστοποίησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με σειρά από κίνητρα και αντικίνητρα, ενώ επαναφέρουν στο προσκήνιο σειρά νομικών ρυθμίσεων, που, όπως υποστηρίζουν, θα λύσουν άμεσα πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα.

ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ, ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΟΔΑ
Οι προτάσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων συνοψίζονται στα εξής:
- Προώθηση μέτρων που είναι απλά, εφαρμόσιμα και δεν οδηγούν σε αύξηση του κόστους: Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επέκταση των συστημάτων ανακύκλωσης σε δήμους και περιοχές όπου μέχρι σήμερα αυτή απουσιάζει, ξεχωριστό ρεύμα για τα οργανικά υπολείμματα, που αποτελούν και το πλέον “όζον” μέρος των απορριμμάτων αλλά και αυτό που απαξιώνει σημαντικό μέρος της ανακύκλωσης σήμερα. Σε αντίθεση στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προτείνεται η θεσμοθέτηση των τεσσάρων ρευμάτων μόνον για τις συσκευασίες. Κάτι τέτοιο αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το σημερινό κόστος της ανακύκλωσης, χωρίς να αυξήσει τα επίπεδα ανάκτησης υλικών.
- Νομικές ρυθμίσεις μόνον εφόσον είναι απαραίτητες: Αντί της υποχρεωτικής δημιουργίας συγκεκριμένων ρευμάτων, πρέπει να υπάρχει η ευελιξία να προχωρήσουν σε κάθε περιοχή τα συστήματα που εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες (διαφορετικές σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, έναν τουριστικό προορισμό και μία αραιοκατοικημένη περιοχή).
- Απλότητα - ευελιξία - αποτελεσματικότητα: Είναι πιο οικονομικό και αποτελεσματικό αντί της οριζόντιας και δεσμευτικής επιλογής των τεσσάρων ρευμάτων για τα υλικά συσκευασίας, η Ελλάδα να προχωρήσει σε: α) Επέκταση της ανακύκλωσης με τον μπλε κάδο σε δήμους όπου σήμερα δεν υπάρχει, σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά και πύκνωση του μπλε κάδου στους υπάρχοντες δήμους. β) Στοχευμένη τοποθέτηση ειδικού κάδου για το γυαλί σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη χρήση του (εστίαση - διασκέδαση), ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ανάκτησής του, που δεν επιτυγχάνεται σήμερα. γ) Κατά προτεραιότητα θεσμοθέτηση στους δήμους της υποχρέωσης χωριστής διαλογής των οργανικών υλικών με διακριτό καφέ κάδο, ώστε σταδιακά να καλυφθεί μέχρι το 2020 το σύνολο της επικράτειας. δ) Στοχευμένη τοποθέτηση χωριστού ρεύματος για το χαρτί σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων σε αστικές περιοχές.
- Κίνητρα - αντικίνητρα: Θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων και υλοποίηση δράσεων για αύξηση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των ανακυκλώσιμων και των οργανικών υλικών από τους δήμους (μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται μικρότερη χρέωση στις μονάδες επεξεργασίας για τα προδιαλεγμένα οργανικά, υποχρέωση για οικιακή κομποστοποίηση και χρήση μηχανικών κομποστοποιητών από τους δήμους, δημιουργία πράσινων σημείων κ.ά.).
- Διαρθρωτικά μέτρα, όπως: α) Υποχρέωση να συμβάλει στην ανακύκλωση και το έντυπο χαρτί. β) Μέτρα για τη μείωση της πλαστικής σακούλας. γ) Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας στα θέματα της πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης και εναλλακτικής διαχείρισης. ε) Υποχρέωση και κίνητρα για δράσεις ολοκληρωμένης ενημέρωσης.
Greenpeace και ΟΕΑ εκτιμούν πως οι παραπάνω προτάσεις έχουν πολλαπλά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και δρομολογούν οριστικές λύσεις στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ
Οι καφέ κάδοι ανακύκλωσης σε αντίθεση με το εξωτερικό είναι άγνωστοι στην πλειοψηφία των Ελλήνων, αφού με εξαίρεση μερικούς δήμους της Αττικής δεν αποφασίστηκε ποτέ η μαζική εγκατάστασή τους. Έχει εκτιμηθεί ότι περίπου το 35%-40% των απορριμμάτων μπορεί να κομποστοποιηθεί. Η κομποστοποίηση είναι μία μορφή ανακύκλωσης, η οποία προτείνεται ως βασική μέθοδος διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Είναι μία μέθοδος ανακύκλωσης οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον με πολλαπλά οφέλη. Το κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό των ελληνικών εδαφών, αφού μεγάλο ποσοστό από αυτά αντιμετωπίζει προβλήματα διάβρωσης και ερημοποίησης.
Τα προς κομποστοποίηση απορρίμματα τοποθετούνται μέσα σε ειδικές βιοδιασπώμενες σακούλες και συλλέγονται στους ειδικού χρώματος καφέ κάδους. Έπειτα μεταφέρονται στα ειδικά κέντρα κομποστοποίησης, όπου γίνεται η επεξεργασία τους.
Τα υλικά που είναι κατάλληλα για κομποστοποίηση είναι κυρίως φλούδες και κοτσάνια από λαχανικά, χορταρικά, φρούτα, κλαδέματα κήπων, οργανικά λιπάσματα, στάχτη από τζάκι, θρυμματισμένα τσόφλια αυγών, χαρτί κουζίνας, πριονίδι και υπολείμματα βοτάνων (π.χ. κατακάθια καφέ).
Πηγή: http://www.makthes.gr

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top