Από 1/1/2015 θα ξεκινήσει η εφαρμογή των μειωμένων μισθών για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο Δημόσιο. Οι μισθοί θα προσαρμοστούν στα επίπεδα του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή στα 684 ευρώ.

Σύμφωνα με το Έθνος οι μισθός του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου αλλάζει και διαμορφώνεται ως:

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): στα 684 από 780 ευρώ, η μείωση θα είναι στα 96 ευρώ,

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα 752 από 858, η μείωση θα είναι στα 106 ευρώ,

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) από 1.037 σε 889 ευρώ, η μείωση θα είναι στα 148 ευρώ,

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) από 1.092 σε 957 ευρώ,η μείωση θα είναι στα 135 ευρώ

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top