Πολίτες–Έλληνες φορολογούμενοι, βλέποντας το “CROWL” διαμαρτυρίας των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών της Κεντρικής Μακεδονίας, ζήτησαν από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ανατροπής να το μεταφέρει αυτολεξεί στον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, προκειμένου να δοθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις στην εθνική αντιπροσωπεία. Το μήνυμα των ως άνω τηλεοπτικών σταθμών, έχει ως εξής:
«Ενημερώνουμε το κοινό της Κεντρικής Μακεδονίας, ότι με την παραχώρηση των συχνοτήτων στην εταιρεία των μεγαλο-καναλαρχών, «Digea», επιτέλους θα μπορέσουν να φιμώσουν την ελεύθερη φωνή των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Ζητάμε από τους πολιτικούς εκπροσώπους της Κεντρικής Μακεδονίας να πάρουν θέση στο επιχειρούμενο έγκλημα κατά της περιφερειακής ελεύθερης τηλεόρασης».
Κατόπιν τούτων, καλείσθε να απαντήσετε στις σοβαρότατες αυτές καταγγελίες:
Αληθεύει, ότι με την εν λόγω ανάθεση το κράτος θα πάρει από τα κανάλια της Κ. Μακεδονίας 20.000 € το χρόνο, ενώ η Digea θα εισπράττει 620.000€ ετησίως, από μια κατά τα άλλα μικρή επένδυση, με μια χρονική διάρκεια σύμβασης 15 ετών;
Η κυβέρνηση θέλει ελεύθερη τηλεόραση ή τηλεόραση οικονομικά εξαρτημένη από τους μεγαλο-καναλάρχες;
Ποιος θα αναλάβει από την κυβέρνηση την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη συμπαιγνία με τα συμφέροντα των μεγαλο-καναλαρχών;

Θα λάβετε πρόνοια να λογοδοτήσουν αρμόδια, αυτοί που αυθαίρετα διορίζουν μια σύμπραξη ιδιωτικών συμφερόντων (εταιρεία «DIGEA») ως μοναδικό τηλεοπτικό διαχειριστή των δημόσιων τηλεοπτικών συχνοτήτων αλλά και αυτοί που, χωρίς αντίδραση, ανέχονται επί μακρόν μια τέτοιας έκτασης υφαρπαγή αγαθών του δημόσιου συμφέροντος, χαρίζοντας περιουσία του ελληνικού λαού στην ως άνω εταιρεία, η οποία, ως φαίνεται, αποκομίζει τεράστια κέρδη, εκμεταλλευόμενη δημόσια περιουσία;
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top