Η φτώχια απειλεί 3,9 εκατ πολιτών στη χώρα μας σύμφωνα με σειρά ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ που αποτυπώνουν την κατάσταση που βιώνουν οι έλληνες οι οποίοι δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τα απαραίτητα.


Από την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών2013 της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα του 2012, .προκύπτει ότι σε συνθήκες φτώχειας ζουν 2.529.000 άτομα. χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί σε αυτά πληθυσμιακές ομάδες που κατά τεκμήριο είναι φτωχές, όπως οι άστεγοι, τα άτομα σε ιδρύματα, οι παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, οι Ρομά. Εάν ληφθεί υπόψη και ο πληθυσμός που ζούσε υπό κοινωνικό αποκλεισμό (δεν είχε 4 από τα 9 βασικά αγαθά), τότε το ποσοστό αυξάνεται στο 35,7% και είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη έπειτα από εκείνο της Βουλγαρίας (48%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2013 (βάσει των εισοδημάτων του 2012), το εισοδηματικό όριο της φτώχειας ήταν 5.023 ευρώ ετησίως για ένα άτομο και στα 10.547 ευρώ τον χρόνο για οικογένεια δύο ενηλίκων με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών.
Αν ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, τότε το ποσοστό «εκτινάσσεται» στο 35,7% και αφορά 3.904.000 άτομα. Οι συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών προκαλεί σοκ σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ καθώς όπως προκύπτει το 79,1% του φτωχού πληθυσμού και το 39,1% του μη φτωχού πληθυσμού δεν είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες, ακόμη και περίπου 550 ευρώ. Σχεδόν οι μισοί συνάνθρωποι μας που ανήκουν στο φτωχό πληθυσμό αδυνατούν να τραφούν με κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά κάθε δεύτερη ημέρα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού εκτιμάται σε 4,7%.
Οι μισοί συνάνθρωποι μας που ανήκουν στον φτωχό πληθυσμό δηλώνουν οικονομική αδυναμία να έχουν ικανοποιητική θέρμανση (και το 24,3% του μη φτωχού πληθυσμού). Ενώ πάνω από τους μίσους έλληνες δηλώνουν ότι επιβαρύνονται πάρα πολύ από τις συνολικές δαπάνες στέγασης ενώ οκτώ στους δέκα έλληνες δηλώνουν δυσκολία να αντιμετωπίσουν έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες. Επίσης δύο στους δέκα έλληνες δεν έχουν αυτοκίνητο ούτε ηλεκτρονικό υπολογιστή αν και τον χρειάζονται.
Ο κατάλογος με τα εννέα βασικά αγαθά και υπηρεσίες που απαρτίζουν την «υλική στέρηση», έχει ως εξής:
1. Δυσκολίες ανταπόκρισης πληρωμής πάγιων λογαριασμών (ενοίκιο ή δόση δανείου, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικού αερίου κ.λπ., δόσεις πιστωτικών καρτών, ή δόσεις δανείου για οικοσκευή, διακοπές κ.λπ., στεγαστικό δάνειο).
2. Οικονομική αδυναμία για μία εβδομάδα διακοπών.
3. Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας.
4. Οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση έκτακτων, αλλά αναγκαίων δαπανών, περίπου 550 ευρώ.
5. Οικονομική αδυναμία για τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).
6. Οικονομική αδυναμία για έγχρωμη τηλεόραση.
7. Οικονομική αδυναμία για πλυντήριο ρούχων.
8. Οικονομική αδυναμία για ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο.
9. Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση.

Ποσοστιαία, τα τέσσερα από τα εννέα βασικά αγαθά και υπηρεσίες, στερούνται:
Το 23,3% των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Το 35,2% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 59 ετών που έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Το 21,6% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 64 ετών
Το 9,4% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 59 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το 13,7% του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω.
Το 15% των γυναικών ηλικίας 65 ετών και άνω
Το 12,1% των ανδρών ηλικίας 65 ετών και άνω.
Φτωχότεροι οι φτωχοί πλουσιότεροι οι πλούσιοι
Από άλλη έρευνα για την οικονομική ανισότητα προκύπτει πως το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 6,6 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του φτωχότερου 20% του πληθυσμού.
Παράλληλα, το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα κατέχει μόλις το 8,9% του συνολικού εθνικού εισοδήματος και το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα κατέχει το 47,1% του συνολικού εθνικού εισοδήματος.

Περίπου 4 εκατ πολιτών έχουν ακουμπήσει τα όρια της φτώχιας στη χώρα μας. Την κατάσταση που βιώνουν οι έλληνες οι οποίοι δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τα τρέχοντα έξοδα έρχεται να επιβεβαιώσει η ΕΛΣΤΑΤ με μια σειρά ερευνών για τα νοικοκυριά.
Από την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών2013 της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα του 2012, .προκύπτει ότι σε συνθήκες φτώχειας ζουν 2.529.000 άτομα. χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί σε αυτά πληθυσμιακές ομάδες που κατά τεκμήριο είναι φτωχές, όπως οι άστεγοι, τα άτομα σε ιδρύματα, οι παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, οι Ρομά. Εάν ληφθεί υπόψη και ο πληθυσμός που ζούσε υπό κοινωνικό αποκλεισμό (δεν είχε 4 από τα 9 βασικά αγαθά), τότε το ποσοστό αυξάνεται στο 35,7% και είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη έπειτα από εκείνο της Βουλγαρίας (48%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2013 (βάσει των εισοδημάτων του 2012), το εισοδηματικό όριο της φτώχειας ήταν 5.023 ευρώ ετησίως για ένα άτομο και στα 10.547 ευρώ τον χρόνο για οικογένεια δύο ενηλίκων με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών.
Αν ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, τότε το ποσοστό «εκτινάσσεται» στο 35,7% και αφορά 3.904.000 άτομα. Οι συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών προκαλεί σοκ σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ καθώς όπως προκύπτει το 79,1% του φτωχού πληθυσμού και το 39,1% του μη φτωχού πληθυσμού δεν είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες, ακόμη και περίπου 550 ευρώ. Σχεδόν οι μισοί συνάνθρωποι μας που ανήκουν στο φτωχό πληθυσμό αδυνατούν να τραφούν με κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά κάθε δεύτερη ημέρα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού εκτιμάται σε 4,7%.
Οι μισοί συνάνθρωποι μας που ανήκουν στον φτωχό πληθυσμό δηλώνουν οικονομική αδυναμία να έχουν ικανοποιητική θέρμανση (και το 24,3% του μη φτωχού πληθυσμού). Ενώ πάνω από τους μίσους έλληνες δηλώνουν ότι επιβαρύνονται πάρα πολύ από τις συνολικές δαπάνες στέγασης ενώ οκτώ στους δέκα έλληνες δηλώνουν δυσκολία να αντιμετωπίσουν έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες. Επίσης δύο στους δέκα έλληνες δεν έχουν αυτοκίνητο ούτε ηλεκτρονικό υπολογιστή αν και τον χρειάζονται.
Ο κατάλογος με τα εννέα βασικά αγαθά και υπηρεσίες που απαρτίζουν την «υλική στέρηση», έχει ως εξής:
1. Δυσκολίες ανταπόκρισης πληρωμής πάγιων λογαριασμών (ενοίκιο ή δόση δανείου, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικού αερίου κ.λπ., δόσεις πιστωτικών καρτών, ή δόσεις δανείου για οικοσκευή, διακοπές κ.λπ., στεγαστικό δάνειο).
2. Οικονομική αδυναμία για μία εβδομάδα διακοπών.
3. Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας.
4. Οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση έκτακτων, αλλά αναγκαίων δαπανών, περίπου 550 ευρώ.
5. Οικονομική αδυναμία για τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).
6. Οικονομική αδυναμία για έγχρωμη τηλεόραση.
7. Οικονομική αδυναμία για πλυντήριο ρούχων.
8. Οικονομική αδυναμία για ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο.
9. Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση.

Ποσοστιαία, τα τέσσερα από τα εννέα βασικά αγαθά και υπηρεσίες, στερούνται:
Το 23,3% των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Το 35,2% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 59 ετών που έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Το 21,6% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 64 ετών
Το 9,4% του πληθυσμού ηλικίας 18 έως 59 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το 13,7% του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω.
Το 15% των γυναικών ηλικίας 65 ετών και άνω
Το 12,1% των ανδρών ηλικίας 65 ετών και άνω.
Φτωχότεροι οι φτωχοί πλουσιότεροι οι πλούσιοι
Από άλλη έρευνα για την οικονομική ανισότητα προκύπτει πως το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 6,6 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του φτωχότερου 20% του πληθυσμού.
Παράλληλα, το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα κατέχει μόλις το 8,9% του συνολικού εθνικού εισοδήματος και το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα κατέχει το 47,1% του συνολικού εθνικού εισοδήματος.
Πηγή:parousiazw.gr/
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top