Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Υφυπουργού, απορρίπτοντας τους λόγους που εκθέτει στο υπόμνημά της η Διοίκηση.

Η Επιτροπή αναστολών έκανε δεκτούς τους λόγους αναστολής των αιτούντων και ανέστειλε την εκτέλεση της εξουσιοδοτικής διάταξης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς δέχθηκε ότι η ηθική βλάβη που αφορά στα δικαιώματα απολαύσεως του ελευθέρου χρόνου και άσκησης της θρησκευτικής λατρείας, παρίσταται δυσεπανόρθωτη. Η δε οικονομική βλάβη, πιθανολογείται επίσης ως ανεπανόρθωτη, καθώς από την εκτέλεσή της θα πληγούν εξίσου τόσο οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, που θα αναγκαστούν σε παροχή προσωπικής απασχολήσεως, όσο και οι εργαζόμενοι εμποροϋπάλληλοι, που θα εξαναγκασθούν εκ των πραγμάτων να παρέχουν εργασία την Κυριακή, ενώ τέλος, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να παραμένουν κλειστές την Κυριακή, θα διατρέξουν σοβαρό κίνδυνο διαρροής της πελατείας τους, η οποία θα μετακινηθεί προς τα λειτουργούντα καταστήματα.

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top