ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΟΡΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ


«Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα καταψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη. Κι αυτό γιατί δεν έχει συγκεκριμένη αρχή.

Είναι σαν να χάθηκαν οι εμπνευστές του μέσα σε ένα λαβύρινθο ετερόκλητων ζητούμενων, τα οποία προσπάθησαν να ικανοποιήσουν ταυτόχρονα. Θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναμεμειγμένα με λίγο τουρισμό, καθαριότητα σχολείων και από δίπλα η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης…

Εν πάση περιπτώσει, το γιατί έχουμε αυτή τη νομοθετική σαλάτα μπορούμε να το εξηγήσουμε χωρίς βέβαια να το δικαιολογούμε. Βλέπουμε για παράδειγμα πλήθος υπουργών να ζητούν την αλλαγή των οργανισμών των υπουργείων τους, των οποίων τα προεδρικά διατάγματα εκδόθηκαν πριν από λίγες μόλις εβδομάδες. Αδικαιολόγητο μεν, ευεξήγητο δε το γεγονός αυτό, καθώς όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης αλλά και πολλοί άλλοι υπουργοί έχουν απολέσει τον έλεγχο των υπουργείων τους.

Μέσα στην αναταραχή έχουν επικρατήσει πλέον άλλες - προεκλογικού χαρακτήρα - σκοπιμότητες όντος της Συγκυβέρνησης. Η σύγχυση που επικρατεί απλά αποδεικνύει ότι ο χρόνος ζωής της παρούσας κυβέρνησης τελειώνει και εξηγεί το γιατί βλέπουμε τέτοιες σπασμωδικές πρωτοβουλίες στη Βουλή.

Αυτό δεν σημαίνει πως όλο το νομοσχέδιο είναι απορριπτέο. Για παράδειγμα τα ζητήματα της ανοιχτής διάθεσης δεδομένων του Δημοσίου και της οικονομικής διαφάνειας αποτελούν - θέλω να πιστεύω - κοινό τόπο για τα περισσότερα κόμματα. Στα προφανή και αυτονόητα λοιπόν δεν θα διαφωνήσουμε. Απλώς θα ήθελα εδώ να καταθέσω μερικές προτάσεις εκ μέρους των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ σε σχέση με τα πρώτα 16 άρθρα, τις οποίες ελπίζω ότι θα δει ο κ. υπουργός. Αποτελούν κατά την άποψη μας όχι μόνο εφικτές αλλά αναγκαίες βελτιώσεις του νομοσχεδίου. 

Στο Κεφάλαιο Α’ που αφορά την «περαιτέρω χρήση πληροφοριών» του Δημοσίου, η οποία κατέστη θεωρητικά δυνατή με το ν. 3448/2006, πρέπει πρώτα από όλα να παραδεχθούμε ότι αυτή ουδέποτε υλοποιήθηκε. Στόχος του νόμου εκείνου ήταν η εμπορική εκμετάλλευση ενός τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας που ενώ αλλού στην Ε.Ε αντιστοιχεί σε τζίρο δισεκατομμυρίων ευρώ, στην Ελλάδα παραμένει πρακτικά ανύπαρκτος.

Είναι αυτονόητο ότι η διάθεση πληροφοριών του Δημοσίου είναι συνάρτηση αφενός της ψηφιοποίησης τους και αφετέρου της συνεργασιμότητας των παρόχων, δηλαδή των δημοσίων υπηρεσιών.

Δυστυχώς το τελευταίο στοιχείο είναι κάτι που σαφώς δεν υπάρχει σήμερα έναντι των πολιτών ή των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Τα αίτια αυτής της δυσλειτουργίας είναι πολλά. Μεταξύ αυτών κυριαρχούν:

  • η κουλτούρα αδιαφάνειας των δημοσίων υπηρεσιών
  • η ευθυνοφοβία πολλών στελεχών του Δημοσίου
  • η ανυπαρξία ελέγχου εφαρμογής του ισχύοντος νόμου, για τον οποίο υπεύθυνος θεωρητικά είναι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης που όμως πρακτικά δεν ασχολήθηκε με το θέμα
  • τέλος παίζει ρόλο και η ανυπαρξία πειθαρχικών επιπτώσεων στις περιπτώσεις μη συνεργασίας των δημοσίων υπαλλήλων με τους πολίτες ή με τις αιτούσες επιχειρήσεις.

Για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω κατάσταση, εισάγεται η λεγόμενη «ανοικτή διάθεση» των δημόσιων πληροφοριών, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για να έχει όμως κάτι τέτοιο κάποιο νόημα, θα πρέπει να προηγηθεί η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποιημένη διάθεση τους εκ μέρους των αρμόδιων φορέων. Σημειώνω εδώ ότι η «Διαύγεια» (το πρόγραμμα ανάρτησης δημοσίων εγγράφων στο Διαδίκτυο) δεν καλύπτει περιπτώσεις εμπορικά αξιοποιήσιμων πληροφοριών, ιδιαίτερα με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα.

Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω πως η συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων πολιτών ή επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι τώρα βάσει του νόμου του 2006 δεν ικανοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο κύριος λόγος είναι η παντελής απουσία ελέγχου εφαρμογής του νόμου και η έλλειψη κυρώσεων για τους δημόσιους φορείς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, παράγοντες που διαιωνίζουν το σημερινό καθεστώς αδιαφάνειας και άρνησης συνεργασίας εκ μέρους του κράτους.

Το αντίδοτο που προτείνει το συζητούμενο Νομοσχέδιο είναι η συμπλήρωση του σήμερα ανύπαρκτου ελεγκτικού μηχανισμού (αυτού του ΓΕΔΔ) με το ΣΕΕΔΔ στον ρόλο του ελεγκτή εφαρμογής του νέου πλαισίου «ανοικτής διάθεσης» των δημοσίων δεδομένων. Η εμπειρία λέει πως πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, το οποίο συχνά εκφυλίζεται και σε πάρεργο εκ μέρους των ελεγκτικών αρχών. Μακάρι να μας διαψεύσετε αλλά μόνο η πράξη θα δείξει…

Σε ό,τι αφορά τώρα τα άρθρα 15 και 16, είναι όντως βήματα προς τη κατεύθυνση της διαφανούς διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Εδώ οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα κάνουμε μια πρόταση τόσο στη Κυβέρνηση όσο κυρίως στη Βουλή. Για να μην μιλάμε διαρκώς για την διαφάνεια των άλλων, μπορούμε και εμείς να θεσμοθετήσουμε την υποχρεωτική ανάρτηση των προϋπολογισμών και απολογισμών της Βουλής στον διαδικτυακό μας τόπο. Άλλωστε το κάναμε πρόσφατα με τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, άρα είναι απολύτως εφικτό. Και βέβαια, αν θέλουμε διαφάνεια παντού και για όλους μπορούμε να θεσμοθετήσουμε την τακτική ανάρτηση και των στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών εκείνων που χρηματοδοτούνται από το Κράτος με εκατομμύρια ευρώ. Έτσι θα γνωρίζουν και οι πολίτες πως ξοδεύουν το δημόσιο χρήμα οι διάφοροι πολιτικοί και πολιτειακοί φορείς της χώρας.

Για το κεφάλαιο Γ’ κ. υπουργέ, απλώς θα πω ότι διαφωνούμε επί της αρχής με τις ρυθμίσεις για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Κι αυτό γιατί γενικότερα διαφωνούμε με την λογική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή στο Δημόσιο.

Όταν μιλάμε για εισακτέους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης λογικά θα έπρεπε να θέτουμε το πήχη πολύ ψηλά. Όχι να στοχεύουμε στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Για παράδειγμα κ. υπουργέ θέτετε ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό για την ΕΣΔΔΑ και αδιαφορείτε για βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι. Θα δώσω μόνο ένα παράδειγμα.

Ζούμε στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του διαδικτύου και της κοινωνίας της πληροφορίας. Όλα αυτά φαίνεται ότι δεν πολυαπασχολούν το υπουργείο σας. Έτσι θεωρείτε ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν χρειάζεται να έχουν πιστοποιημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γιατί άραγε; Μάλλον γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν το θεωρεί απλώς ένα «στατικό προσόν» όπως μας έλεγε την τελευταία φορά. Το θεωρεί προφανώς ένα περιττό προσόν!

Έρχεται όμως ο κ. Μητσοτάκης και κάνει και κάτι άλλο. Μας λέει ότι επιθυμεί την προσαρμογή του διαγωνισμού στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μάλιστα φέρνει σαν παράδειγμα την διαδικασία επιλογής υπαλλήλων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Πολύ καλή πρόθεση με την οποία κάνεις δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει. Τι κάνει όμως το υπουργείο στην πράξη πέραν των ωραίων λόγων;

Εισάγετε την εξέταση των υποψηφίων στην ενότητα «γνώσεις και δεξιότητες» με ένα τεστ πολλαπλών επιλογών. Καμία αντίρρηση! Είναι όμως αυτή πραγματική προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα; Έτσι διεξάγει για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους δικούς της διαγωνισμούς για να επιλέξει ευρωυπαλλήλους; Δεν έχετε διαβάσει άραγε ποιες και πόσες δοκιμασίες περιλαμβάνει το κάθε concours που διοργανώνει η αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία, το EPSO;

Για παράδειγμα δεν μπορούσατε να καταθέσετε στη Βουλή πρόταση αναβάθμισης της διαδικασίας με την δοκιμασία επεξεργασίας φακέλου δημοσίων εγγράφων; Γιατί σας ενοχλεί τόσο πολύ ένας διαγωνισμός με στάδια; Γιατί επιλέγετε σκόπιμα να περάσετε κάτω από τον πήχη.

Εμείς οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θεωρούμε την διαδικασία εισαγωγής όπως και την ίδια την φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ως εν δυνάμει μηχανισμούς αναβάθμισης της ίδιας της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί μόνο όταν λειτουργούν ουσιαστικά και αποσκοπούν στην διαμόρφωση ενός στελεχικού δυναμικού υψηλών δυνατοτήτων και προσόντων. Όχι με την ισοπέδωση των πάντων στο Δημόσιο.

Για αυτό και θα ψηφίσουμε όχι στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Και τώρα κ. Πρόεδρε θα αφιερώσω λίγο χρόνο στις παλινωδίες της Κυβέρνησης με τις οποίες ξεκίνησα. Τα «γράψε - σβήσε» δηλαδή που φανερώνουν ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διοικητικής μεταρρύθμισης από την παρούσα κατάσταση.

Ξεκινώ με το άρθρο 22 που τροποποιεί για πολλοστή φορά το άρθρο 90 του νόμου 4172 και αφορά την περίφημη κινητικότητα στο Δημόσιο. Δεν θυμάμαι πλέον πόσες φόρες έχετε αλλάξει την συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι βέβαια, όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, μια ιστορία που βρίσκεται στον αέρα. Κι αυτό γιατί οι πλεονάζοντες και οι λεγόμενοι «διαθέσιμοι» δημόσιοι υπάλληλοι που μπαίνουν στη κινητικότητα προκύπτουν από μια απολύτως αυθαίρετη διαδικασία, αυτή της αξιολόγησης δομών των φορέων, στην οποία βασίζονται και οι αλλαγές στις οργανικές θέσεις.

Το γεγονός αυτό το έχω καταγγείλει στον κ. υπουργό με πλήθος ερωτήσεων που του έχω απευθύνει και στις οποίες ποτέ δεν απάντησε επί της ουσίας. Γι’ αυτό άλλωστε αποφεύγετε - όπως ο διάβολος το λιβάνι - να καταθέσετε στη Βουλή και τις εκθέσεις αξιολόγησης δημοσίων οργανισμών στους οποίους έχετε φέρει τα πάνω κάτω.

Τα πάνω κάτω φέρνετε και στα οργανογράμματα των υπουργείων που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν με την μορφή Προεδρικών Διαταγμάτων. Και εκεί έρχεστε πριν καλά - καλά στεγνώσει το μελάνι της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, να κάνετε διορθώσεις στους οργανισμούς πλήθους υπουργείων. Και εκεί επικρατεί σύγχυση και αλλαγές επί αλλαγών. Όλα αυτά μαρτυρούν μια γενική αναταραχή που είναι, όπως προείπα, απόλυτα προβλέψιμη λαμβάνοντας υπ’ όψη την αντίστοιχη κατάσταση της Συγκυβέρνησης.

Θα κλείσω κ. Πρόεδρε με κάτι άλλο επίσης προβλέψιμο που υπάρχει στο νομοσχέδιο, το οποίο επίσης φέρνει αναταραχή στη Δημόσια Διοίκηση. Μιλώ για το Άρθρο 28 και τον περίφημο έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών του προσωπικού του Δημοσίου.

Εκεί εισάγετε τον διαδοχικό επανέλεγχο εγγράφων του ατομικού μητρώου των υπαλλήλων (πτυχίων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων) εν όψει της οποιασδήποτε υπηρεσιακής τους μεταβολής. Πρόκειται για ένα μέτρο που εμπεριέχει σε ένα βαθμό άσκοπα επαναλαμβανόμενες ενέργειες της διοίκησης όπως είναι ο έλεγχος της γνησιότητας ενός πτυχίου που έχει ελεγχθεί ήδη. Επίσης ενέχει ένα στοιχείο παραλογισμού όταν π.χ. κάποιος που επελέγη από το ΑΣΕΠ για να διοριστεί (και άρα τα δικαιολογητικά του έχουν ήδη ελεγχθεί) γίνεται -λίγο μετά- ξανά αντικείμενο όμοιου ελέγχου, εν όψει του διορισμού του από τον φορέα επιλογής του…

Όμως πέραν της προφανούς σπατάλης ελεγκτικών πόρων πρόκειται για μια περίπτωση όπου κάποιος θα έλεγε ότι «το πλέον δεν βλάπτει».

Υπ’ αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να το δεχτούμε, έστω ως μια διοικητική υπερβολή λόγω του επικρατούντος κλίματος σύγχυσης του υπουργείου που προανέφερα.

Αυτό όμως που είναι τελείως απαράδεκτο είναι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη στο σχετικό κομμάτι της αιτιολογικής έκθεσης. Εκεί ο ίδιος ο υπουργός αναφέρει πως πλαστά πιστοποιητικά εμφανίστηκαν σε «αρκετές περιπτώσεις» στο Δημόσιο και πως διαπιστώθηκε «πολύ μεγαλύτερη διάδοση τους από αυτή που αναμενόταν»!!!

Πρόκειται απλά κ. Πρόεδρε για αναπόδεικτους ισχυρισμούς. Για λάσπη στον ανεμιστήρα εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη, αφού δεν έχει δώσει ακόμα ούτε συνολικά νούμερα κρουσμάτων ούτε βέβαια ποσοστά τέτοιων υποθέσεων επί του συνολικού αριθμού των ελεγχθέντων δημοσίων υπαλλήλων. Το σενάριο αυτό αποτελεί επανάληψη της γνωστής προσπάθειας της Συγκυβέρνησης για απαξίωση του Δημοσίου και συκοφάντηση των λειτουργών του.

Εδώ πρέπει να επισημανθεί ο χαρακτήρας παρωδίας που συχνά λαμβάνει ο έλεγχος για πλαστά πιστοποιητικά στο Δημόσιο. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πιστοποίηση ξένων γλωσσών. Ως γνωστόν, τέτοια διπλώματα χορηγούνται κυρίως από παραρτήματα ξένων ινστιτούτων στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν οι Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες ρώτησαν π.χ. το ινστιτούτο Γκαίτε αν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι όντως γερμανομαθείς, ο ξένος αυτός οργανισμός απάντησε ότι δεν μπορεί να απαντήσει αν εκείνοι είναι όντως απόφοιτοι του!

Δεν θα επεκταθώ κ. Πρόεδρε σε άλλα παραδείγματα που αποδεικνύουν το φαιδρό του πράγματος. Επιφυλάσσομαι για την συζήτηση επί των άρθρων όπου, αν χρειαστεί, θα επανέλθω στο θέμα. Προφανώς οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής και καταδικάζουμε προκαταβολικά τον ορυμαγδό των υπουργικών τροπολογιών που κατατέθηκαν εμβαλωματικά από τη Συγκυβέρνηση».


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top