Την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης που προσφέρει το Αρθρο 99 του Ν.3588/2007 ανακοίνωσε η εταιρεία «PASAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

Η συζήτηση λήψης προληπτικών μέτρων θα λάβει χώρα στις 28 Ιανουαρίου 2015 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει ότι παράλληλα με την αίτηση υπαγωγής στο Αρθρο 99 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με προσωρινή διαταγή του αναστέλει τις ατομικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά της εταιρείας έως την εκδίκαση της αιτήσεως προληπτικών μέτρων.
Σε όλη την διαδικασία η εταιρεία έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πιστωτριών τραπεζών, ενώ αξίζει να υπογραμμιστεί ότι παρά τη γενικότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας και της αγοράς ακινήτων, η PASAL δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εργαζόμενους, πιστωτές, στο ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η PASAL αναφέρει επίσης στην ανακοίνωσή της πως με στόχο την υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος και με την συνεργασία των πιστωτριών τραπεζών, σκοπεύει να  αναδιαρθρώσει τον τραπεζικό δανεισμό της και να αξιοποιήσει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και τη συμμετοχή της στην TRASTOR ΑΕΕΑΠ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι από τις ενέργειες υπαγωγής στο άρθρο 99 δεν προβλέπεται να επηρεαστεί η λειτουργία των θυγατρικών εταιρειών, των επενδύσεων και των συμμετοχών της εταιρείας καθώς και οι συναλλαγές της με τρίτους (πελάτες, προμηθευτές) ή το ελληνικό Δημόσιο.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top