Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Α. Δερμεντζόπουλος, από το νέο σχολικό έτος2014-2015.:
 Α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως  από 17 και το μάθημα Γενικής Παιδείας Φυσική Αγωγή διδάσκεται 2 ώρες, από 1.
Β.Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 (Β΄ 921) Υπουργική Απόφαση (Πατήστε εδώ για να ανοίξει).
Η απόφαση στάλθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
πηγή : esos.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top