Σε κατάσταση πανικού βρίσκονται τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ αλλά και της Lamda Development, μετά την απόφαση – καταπέλτη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που βάζει φρένο στην πώληση του Ελληνικού.
Και βρίσκονται σε κατάσταση πανικού για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι  αιφνιδιάστηκαν από την απόφαση, αφού περίμεναν ότι η έγκριση της σύμβασης θα ήταν μια τυπική διαδικασία προκειμένου στο όνομα της ανάπτυξης να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φοβούνται πως το σκεπτικό της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού, προοπτική που θα είναι απόλυτα καταστροφική για κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ.

Παράβαση νομοθεσίας

Στο σκεπτικό του το Ελεγκτικό Συνέδριο απορρίπτει τη σύμβαση  πώλησης του 100% των μετοχών της «Ελληνικό ΑΕ» από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), επικαλούμενο όχι τεχνικούς αλλά ουσιαστικούς λόγους μια και θέτει θέμα παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού έτσι όπως προσδιορίζονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το ΕΣ αναφέρει ότι τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού παραβιάζουν οι όροι που έχουν τεθεί σε 5 άρθρα της πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και συγκεκριμένα:
- Οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία πώλησης, περιόρισαν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους.
- οι όροι 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, παραβιάζουν τις ίδιες αρχές καθώς στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιηθήκαν οι επίμαχοι δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε τέτοιο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από μη προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Όπως εξηγούσαν στο topontiki.gr εμπειρότατοι νομικοί, οι όροι αυτοί δεν μπορούν να ανατραπούν με την αίτηση ανάκλησης της απόφασης που αναμένεται να καταθέσει το ΤΑΙΠΕΔ αφού δεν αμφισβητούνται τεχνικοί όροι της σύμβασης αλλά όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο να κληθεί το ΤΑΙΠΕΔ να προκηρύξει νέο διαγωνισμό. Θεωρούν, μάλιστα, κρίσιμο και ένα ακόμα σημείο. Εάν η απόφαση του Ζ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν παραπέμπει τον έλεγχο της σύμβασης στην Ολομέλεια, τότε το θέμα της πώλησης του Ελληνικού έτσι όπως δρομολογήθηκε μπαίνει οριστικά στον πάγο.
Τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και της Lamda Development προσπαθούν να υποβαθμίσουν το θέμα, υποστηρίζοντας ότι και σε άλλες περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε αρχικά τις συμβάσεις αλλά τα προβλήματα ξεπεράστηκαν σε δεύτερο στάδιο.
Ερώτημα προς την Lamda Development απηύθυνε και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την εταιρεία να απαντά ότι «θα μελετήσει προσεκτικά την απόφαση, επιφυλασσόμενη όλων των δικαιωμάτων της και θα ενεργήσει, σύμφωνα με το νόμο, ενημερώνοντας, παράλληλα, το επενδυτικό κοινό», ανακοίνωση που σύμφωνα με στελέχη της αγοράς έχει πολλαπλά μηνύματα και αποδέκτες.
Να σημειωθεί ότι η έγκριση της σύμβασης πώλησης του Ελληνικού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή της και η επικύρωσή της  από τη Βουλή.
Στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) του MasterPlan, η έκδοση των πολεοδομικών και άλλων αδειών και η συμφωνία για την άδεια καζίνο.
Εάν δεν ικανοποιηθεί μια από αυτές τις προϋποθέσεις, η Lamda Development μπορεί να αποχωρήσει χωρίς κόστος, παίρνοντας πίσω την εγγύηση των 30.000.000 ευρώ, ενώ θαυμάσια μπορεί να διεκδικήσει με αγωγές ακόμα και διαφυγόντα κέρδη.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top