Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 27/8/2014 μια μεγάλη επένδυση ύψους 74,8 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την κατασκευή συστήματος επεξεργασίας υγρών λυμάτων στην αστική περιοχή Κορωπίου, στην Ανατολική Αττική.
75 εκατ. περιφερειακά ταμεία μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Κορωπί-Παιανία
Θα κατασκευαστούν 98 χιλιόμετρα υπονόμων, τα οποία καλύπτουν το 75 % του συστήματος συλλογής λυμάτων στο Κορωπί καθώς και ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός μεταφοράς στη μονάδα επεξεργασίας υγρών λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας. Περίπου 55.000 άτομα θα επωφεληθούν από τα αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης. Το έργο αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2015.
Η έγκριση του μεγάλου αυτού έργου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας σχετικά με την επεξεργασία των λυμάτων επειδή το Κορωπί είναι ένας από τους οικισμούς που υστερεί ακόμη στον τομέα αυτό. Αποτελεί δε έργο προτεραιότητας, όπως προσδιόρισαν η Επιτροπή και οι ελληνικές αρχές.
Σχολιάζοντας την απόφαση, ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική δήλωσε: «Το έργο αυτό σηματοδοτεί την πρόοδο και τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους στις αστικές περιοχές Κορωπίου και Παιανίας και δείχνει ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, παρέχοντας σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να τους εξασφαλίσει ένα υγιές περιβάλλον για την καθημερινή τους διαβίωση».
Οι επενδύσεις προέρχονται από το πρόγραμμα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής». Το ΕΤΠΑ θα χρηματοδοτήσει 74,8 εκατ. ευρώ επί συνολικού ποσού 88 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη φάση του έργου. Το υπόλοιπο 25 % των αγωγών αποχέτευσης θα κατασκευαστεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ιστορικό:
Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται ως μεγάλο έργο, δηλ. έργο του οποίου η συνολική επένδυση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τα έργα μικρότερης αξίας εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Η απόφαση συγχρηματοδότησης για το έργο αυτό εντάσσεται στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.
Το σύνολο της χρηματοδότησης που έχει διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ανέρχεται σε περίπου 20,42 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013 και σε 15,35 δια. ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top