Μακρά περίοδο στασιμότητας για την ελληνική οικονομία με υψηλή ανεργία και νέα ελλείμματα στο Ασφαλιστικό σταδιακά από το 2016 και μετά, προβλέπει ύστερα από την πενταετή κρίση και την απώλεια εισοδημάτων 45 δισ. ευρώ και σχεδόν 1 εκατ. θέσεων εργασίας το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. «Αν δεν αλλάξει η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, η ελληνική οικονομία θα διέλθει από μακρά περίοδο στασιμότητας», προειδοποιεί η ΓΣΕΕ μέσω της Εκθεσης που παρουσίασε ο επιστημονικής διευθυντής του ΙΝΕ Σ. Ρομπόλης.
Μείωση
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών που προέρχεται από εργασία (δηλαδή οι αποδοχές μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων) μειώθηκε από το 2010 έως το 2013 κατά 41 δισ. ευρώ και έως το τέλος του 2014 θα μειωθούν επιπλέον κατά 2 δισ. ευρώ οδηγώντας την εγχώρια ζήτηση (που θεωρείται κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την παραγωγή) στα επίπεδα του 1990 (-32,4% από το 2009). Μετά τα 5 έτη της εσωτερικής υποτίμησης το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ διαπιστώνει, μεταξύ των άλλων, ότι:
Το ΑΕΠ σωρευτικά (στην εξαετία 2008 - 2014) θα είναι μειωμένο κατά 23,2% και ως αγοραστική δύναμη (ΑΕΠ ανά κάτοικο σε σταθερές τιμές) θα βρίσκεται στα επίπεδα του 2000.
Το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα θα είναι, συνολικά, μικρότερο κατά 43 δισ. ευρώ ιδιαίτερα μετά τις μειώσεις που έγιναν στους μισθούς (-30 δισ. ευρώ, από 85 δισ. ευρώ το 2009 στα 56 δισ. ευρώ το 2014, προ φόρων). Οι μέσες πραγματικές αποδοχές από το 81% που ήταν το 2009 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες των 15 χωρών της Ε.Ε., θα βρεθούν στο 65% στο τέλος του 2014, ενώ η αγοραστική δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού στην Ελλάδα, λόγω των μειώσεων, βρίσκεται στα επίπεδα που ήταν το 1995. Οι μέσες ετήσιες αποδοχές (ακαθάριστος μισθός + εισφορές εργοδότη) το 2014 είναι, ήδη, μικρότερες από αυτές της Σλοβενίας και της Κύπρου και ανέρχονται σε 21.930 ευρώ έναντι περίπου 35.000 ευρώ στην Ισπανία, 39.000 ευρώ στη Γερμανία, 49.000 ευρώ στη Γαλλία και 45.000 ευρώ στην Ιρλανδία.
Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος βρίσκεται, πλέον, στο χαμηλότερο επίπεδο μετά τις χώρες της Αν. Ευρώπης, αλλά, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε διαδικασία αποεπένδυσης (στο -10% του καθαρού εγχώριου προϊόντος οι καθαρές επενδύσεις και στα επίπεδα του 1994 οι ακαθάριστες), οι εξαγωγές δεν παρουσιάζουν δυναμισμό, ενώ έχει πέσει και η παραγωγικότητα της εργασίας.

Η ανεργία έχει αυξηθεί στο 27,3% και, παράλληλα με την αδυναμία απορρόφησης των ανέργων, «γηράσκουν» οι απασχολούμενοι ηλικίας 45 ? 64 ετών απειλώντας τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού και τις συντάξεις από το 2016 και μετά.
ΠΗΓΗ:imerisia.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top