Δικαίωμα σύνταξης από το γερμανικό δημόσιο μπορούν να αποκτήσουν πολλοί Έλληνες που εργάστηκαν στη Γερμανία και μέχρι σήμερα δεν πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Σε ημερίδα που διοργάνωσαν οι νεοσύστατοι «γκριζομάλληδες», μέλη του Σωματείου «Hellenic Silverstars», μια σημαντική αλλαγή στο γερμανικό σύστημα συνταξιοδότησης αφορά στην αύξηση του χρόνου ανατροφής παιδιών που γεννήθηκαν μέχρι το 1992 από ένα σε δύο χρόνια. Αυτός ο επιπλέον χρόνος μπορεί να συνυπολογιστεί στην καταμέτρηση των πέντε ασφαλιστικών χρόνων που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης από το γερμανικό δημόσιο.
 
Αυτό εξήγησε μιλώντας στο ΑΜΠΕ ο αντιπρόεδρος των «Hellenic Silverstars» Γιώργος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα για πολλούς ανθρώπους που ζουν σήμερα στην Ελλάδα και δεν έχουν πρόσβαση σε παροχές και απολαβές που δικαιούνται καθώς, λόγω απόστασης ή αλλαγής της νομοθεσίας, δεν ενημερώνονται επαρκώς για τα νέα δεδομένα.
Η σχετική ρύθμιση αφορά:
- ανθρώπους που πριν από το 1981, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αποφάσισαν να πάρουν πίσω από το γερμανικό δημόσιο τις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεδομένου ότι όσον η Ελλάδα βρισκόταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί δεν δικαιούνταν σύνταξης,
- όσους εργάστηκαν για μία τριετία στη Γερμανία και επιστρέφοντας στην Ελλάδα δεν εργάστηκαν ξανά ή δεν ασφαλίστηκαν, με παιδί που γεννήθηκε μέχρι το 1992,
- γυναίκες, συζύγους ή μέλη οικογενειών που στηρίχτηκαν στην δουλειά του συζύγου με λίγα χρόνια ασφάλισης στη Γερμανία και με ένα ή δύο παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι το 1992.
Όλοι οι παραπάνω καλούνται μέχρι την 1η Ιουλίου να καταθέσουν επειγόντως αιτήσεις στον γερμανικό φορέα χορήγησης σύνταξης ώστε να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους στη σύνταξη.
 
Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος σχολιάζει ότι νέα δεδομένα, λόγω αλλαγών στο γερμανικό σύστημα, δημιουργούνται και για το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν ήδη από το γερμανικό δημόσιο Έλληνες δικαιούχοι που επέστρεψαν και ζουν στην Ελλάδα.
 
Συγκεκριμένα αυξημένη σύνταξη θα λαμβάνουν στο εξής όσοι δικαιούνται αύξηση κατά δύο χρόνια των πλασματικών χρόνων ασφάλισης στο γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω αναπηρίας και όσοι έχουν παιδιά που γεννήθηκαν πριν από το 1992 καθώς ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης κάθε παιδιού αυξάνεται από ένα σε δύο χρόνια, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ποσό της μηνιαίας σύνταξης. Σημειώνεται ότι από το 1993 και μετά τα πλασματικά χρόνια ασφάλισης που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι στη Γερμανία είναι τρία.
 
«Η διαφορά με την προηγούμενη περίπτωση είναι ότι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν κάποιες αιτήσεις ή να κινήσουν κάποια διαδικασία, απλώς θα διαπιστώσουν ότι το ποσό της σύνταξής τους είναι αυξημένο» επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top