Με ξαφνικό θάνατο απειλούνται τα περισσότερα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και χορήγησης εφάπαξ, αφού η κατάργηση των κοινωνικών πόρων, που αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας, θα έχει ως αποτέλεσμα να υποστούν δραματικές απώλειες εσόδων, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 500.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Συνολικά, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που επικυρώνει σχετική διάταξη του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου, καταργούνται 50 κοινωνικοί πόροι, κόβοντας το «οξυγόνο» σε 22 Ταμεία, κυρίως επικουρικής ασφάλισης, αλλά και χορήγησης εφάπαξ. Μπορεί η κατάργηση των κοινωνικών πόρων να γίνεται στο όνομα της πτώσης των τιμών στο μέλλον και του καλύτερου ανταγωνισμού στην αγορά, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα στην καταβολή των συντάξεων σε πολλά από τα Ταμεία αυτά.
 
Σε μια περίοδο υψηλής ανεργίας και ανασφάλιστης εργασίας, που οι ασφαλιστικές εισφορές περιορίζονται δραματικά, η κατάργηση των κοινωνικών πόρων βάζει την «ταφόπλακα» στα Ταμεία που τους εισέπρατταν. Το υπουργείο Εργασίας πάντως επιμένει ότι από τους πόρους αυτούς επωφελούνταν οι ασφαλισμένοι συγκεκριμένων Ταμείων, ενώ το κόστος των πόρων την ίδια στιγμή μετακυλιόταν στο κοινωνικό σύνολο. Ας δούμε όμως ποιες είναι ενδεικτικά  ορισμένες καταργήσεις κοινωνικών πόρων και ποια Ταμεία επηρεάζονται από αυτές:

ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΠΕΤ) και ΤΑΠΙΤ / Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων
2% επί της εκάστοτε τιμής πωλήσεως τσιμέντου.

ΟΑΕΕ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΑΠΕΑΠΙ) και ΤΑΠΙΤ / Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
0,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων από παντός είδους αμοιβαία στοιχήματα.
•         10% από τα ανεξαργύρωτα δελτία στοιχημάτων.
ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ)
1% για κάθε είδος προμήθεια της ΕΥΔΑΠ.
•1% για κάθε λογαριασμό υδροληψίας.

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
3% ή 1,5% κράτηση επί των πραγματοποιούμενων πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών, ενοικίων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκτελούμενων έργων και πάσης φύσεως δημόσιων πληρωμών.
6,4% συνολική κράτηση υπέρ των δικαιούχων φορέων ασφάλισης του αστυνομικού προσωπικού, επί των κάθε φύσεως λειτουργικών δαπανών και επί των δαπανών για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κτιρίων γενικά.
ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ
1% επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και επί των οπωσδήποτε εκτελούμενων έργων υπό του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, ΝΠΔΔ.
1%ο επί του προϋπολογισμού οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή οικοδομών, με εξαίρεση τα έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες.

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

-8% επί των εισπραττόμενων από τα λιμενικά ταμεία της χώρας δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού των πάσης φύσεως πλοίων - πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων.
-5% επί των εισπραττόμενων φαρικών τελών που αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου.
-2% επί των καταβαλλόμενων μισθωμάτων των άγονων γραμμών.
-30% από τα έσοδα που προκύπτουν βάσει του πάγιου τέλους 5% επί των εισιτηρίων πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ και υδροπτέρυγων πλοίων γραμμών εξωτερικού.

Δημοκρατία
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top