Σημαντική  από άποψης νομικού ενδιαφέροντος ,θεωρείται η με ημερ. 6-02-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής ,όπου δικαιώνει επαγγελματία (συνεργείο-φανοποιείο)Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο  του δανειολήπτη η ιδιότητα του εμπόρου αλλά του μικρο εμπόρου αφού η στο συνεργείο του άσκηση εμπορικών πράξεων και χωρίς βοηθητικό προσωπικό , 'ητοι η συντήρηση και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων, οχημάτων χωρίς υλικά και ανταλλακτικά, συνδέεται προέχοντος και κατά κύριο λόγο με τη σωματική του καταπόνηση και το κέρδος που αποκομίζει από αυτές, αποτελεί αμοιβή της προσωπικής του εργασίας και όχι κερδοσκοπικών συνδυασμών (Α.Π 945/1995 αδημ).
 
Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για επαγγελματία από το Ρέθυμνο, 50 ετών έγγαμο, με δύο τέκνα ο οποίος είχε δανειστεί από μία πιστώτρια Τράπεζα ,για δύο διαφορετικά δάνεια (κεφάλαιο κίνησης και στεγαστικό) συνολικής οφειλής 146.381,20 ευρώ.
 
Περιουσιακά στοιχεία δαθέτει:
α)Υψηλή κυριότητα διαμερίσματος 106,84 τ.μ
β)Κτήσμα 160,00 τ.μ
γ)Πάμπολλα αγοτεμάχια, οικόπεδα και κτίσματα
 
Επειδή ένοιωσε αδυναμία πληρωμής των δόσεων του, λόγω μειωμένης  οικονομικής κινητικότητας της επιχείρησης του και λόγω μείωσης του εισοδήματος του, η σύζυγός του ασχολείται με τα οικιακά, δεν συνεισφέρει οικονομικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ζήτησε από την συνεργαζόμενη  με την ΄Ενωση στο Ρέθυμνο δικηγόρο την ένταξη του στο Ν.3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε(τον γνωστό ως Νόμο Κατσέλη) όπου με την συνδρομή της κατατέθηκε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης.
 
Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης, αφού διαπίστωσε αποτυχία στον προδικαστικό συμβιβασμό  αρ.πρακ 109/2014 ,μεταξύ των αντιδίκων διέταξε στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής:
α)Δέχτηκε ότι ο δανειολήπτης δεν είναι έμπορος ,αλλά μικρο έμπορος,  απορριπτόμενης της σχετικής ενστάσεως της Τράπεζας περί του αντιθέτου
β)Απαγορεύει  κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης  κατά της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη, κατοικία και  χώρο επιχείρησης κ.α
γ)Διασώζει την κύρια κατοικία από τυχόν πλειστηριασμό
δ)Καθορίζει δόση 300 ευρώ το μήνα μέχρι την  έκδοση οριστικής απόφασης, όταν εκδικαστεί η κύρια αίτηση που έχει προσδιοριστεί για τις 19-09-2023.
  Συμπερασματικά: Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης (Προσωρινή Διαταγή) εκτός από την "ανάσα " που προσφέρει στον ίδιο τον επαγγελματία, ρυθμίζοντας τις οφειλές του και απαλλαγή μέρος από αυτές, βοηθά εκατοντάδες όμοιες περιπτώσεις να οδηγηθούν στην ένταξη τους στο νόμο 3869/2010 (Κατσέλη)
 
Πιστεύουμε ότι με την εκδίκαση της υπόθεσης και επειδή η αντικειμενική αξία της κυρίας κατοικίας  όπως επισήμως δηλώνεται (ΕΤΑΚ ) είναι μικρότερη του χρέους,  θα υπάρξει μεγάλη διαγραφή του χρέους του εν λόγω δανειολήπτη όταν εκδικαστεί η κύρια αίτηση που έχει προσδιοριστεί για τις 19-09-2023.
  Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δεν ξεχνά να ευχαριστήσει για μια ακόμα  τους δικαστές της Κρήτης, που στις μέρες μας   οι αποφάσεις τους είναι η μοναδική πηγή στήριξης χιλιάδων υπερχρεωμένων καταναλωτών στο νησί.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top