Κλειδάριθμο για πρόσβαση στο Taxisnet θα πρέπει να αποκτήσουν και τα ανήλικα τέκνα που έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία. Αυτό ορίζει η εγκύκλιος για την υποβολή του Ε9 του 2014, “η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανήλικου τέκνου υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου από τους υπόχρεους γονείς με τους προσωπικούς κωδικούς του τέκνου”. 

Μέχρι και το Ε9 του 2013, τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων προστατευόμενων τέκνων  δηλώνονταν από τον υπόχρεο γονέα με τη χρήση του ονόματος χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδίου.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top