της Άννης Καρολίδου
 
Εξαιρετικά χαμηλή και ιδιαίτερα απογοητευτική είναι η απορρόφηση πόρων σε προγράμματα που κυρίως ενισχύουν την νέα επιχειρηματικότητα και τους μικρομεσαίους.
Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: Στα προγράμματα της Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το 60% των έργων δεν υλοποιήθηκε. Στο πρόγραμμα Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες ποσοστό 30% και πολύ μεγαλύτερο στις υπό σύσταση επιχειρήσεις, δεν θα υλοποιηθεί. Στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, ευθύς μετά τη λήξη της επιχορήγησης, η επιχειρηματική περιπέτεια  παίρνει τέλος.
Ακόμη και στο πρόγραμμα του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων, ενώ δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, με την ολοκλήρωσης της υποχρέωσης των 12 μηνών, οι δικαιούχοι σπεύδουν να απολύσουν το προσωπικό που επιχορηγήθηκε, αφού στο πρόγραμμα δεν υπήρχε ρητή αναφορά για υποχρεωτική διατήρηση της νέας θέσης εργασίας.
 
Η πορεία των προγραμμάτων, όπως αυτή απεικονίζεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Βιομηχανίας, δείχνει πολύ γλαφυρά το πρόβλημα. Για παράδειγμα, στη Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, εντάχθηκαν 439 επιχειρήσεις, σε εκταμιεύσεις προχώρησαν μόλις 48 επιχειρήσεις και από τα 38,6 εκατ. ευρώ της δημόσιας δαπάνης αντλήθηκαν μόλις 1,9 εκατ. ευρώ.
Γεγονός είναι ότι οι πιο δραστήριοι νέοι,  θέλουν να στραφούν στο επιχειρείν, αλλά οι ιδέες και η δημιουργικότητα δεν αρκούν για να γεννηθεί μία νέα επιχείρηση και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά που αναζητούνται, δηλαδή της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, της εισόδου σε νέες αγορές.
 
Για το φαινόμενο που ευρύτατα παρατηρείται και που ευθύνεται για τη μη αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, οπωσδήποτε και υπάρχει εξήγηση. Στους κυριότερους λόγους, οι γνωρίζοντες καλά το θέμα, περιλαμβάνουν:
-Αδυναμία χρηματοδότησης της επιχείρησης από τις τράπεζες. Ακόμη και τα εργαλεία του ΕΣΠΑ έχουν ως βασικό στοιχείο αξιολόγησης την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, παρά το καινοτόμο μίας ιδέας. Παράλληλα, δεν υπάρχει η κουλτούρα ανάληψης ρίσκου με βάση αναπτυξιακά κριτήρια όπως στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι  περισσότερες start up επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται εργαλεία  χρηματοδότησης από το εξωτερικό.
-Συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη σωστής ενημέρωσης για τη δημιουργία μίας νέας επιχείρησης.
 
-Οι νέοι επιχειρηματίες δεν μπορούν να βρούνε αυτό που τόσο χρειάζονται, δηλαδή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, το λεγόμενο mentoring. Συχνά υποβάλλονται σχέδια για ένταξη σε προγράμματα, τα οποία δεν είναι  επαρκώς προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στην νέα πραγματικότητα, έχουν δηλαδή μεγάλο βαθμό ανωριμότητας και, παρά ταύτα, εγκρίνονται για χρηματοδότηση αλλά πολύ συχνά δεν προχωράνε.  Σε αυτό το επίπεδο κολλάει, τρόπον τινά, και η γενικότερη αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των προγραμμάτων.
 
-Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το νέο που θέλει να αρχίσει τη δική του επιχείρηση, όπως και για τους μικρομεσαίους, είναι η δαιδαλώδης γραφειοκρατία, που βεβαίως οφείλεται στο νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι, ενώ δίνονται κίνητρα στους νέους επιχειρηματίες μέσα από τα προγράμματα ενίσχυσης, οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό, ασφαλιστικό και γενικότερα επιχειρηματικό περιβάλλον, λειτουργούν σαν ισχυρά αντικίνητρα. Η γραφειοκρατία, στην Ελλάδα, τρομάζει και τους πιο οργανωμένους εταιρικούς σχηματισμούς, πως να την αντιμετωπίσει ένας νέος άνθρωπος.
 
Έτσι, ενώ η κρίση, έβαλε και πάλι μπροστά την επιχειρηματικότητα και την ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας, που θα πρέπει πια να στηριχθεί στην παραγωγικότητα, την  καινοτομία, το ευέλικτο και εξωστρεφές επιχειρείν, τις νέες μορφές οργάνωσης μίας επιχείρησης, διαπιστώνεται ότι στην πράξη, τα αντικίνητρα είναι πάρα πολλά με αποτέλεσμα η θεωρία και οι επιδιώξεις να μη μπορούν τις περισσότερες φορές να γίνουν πράξη.

voria.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top