Αφορμή για αυτό το ιντερνετικό βιβλίο  δόθηκε από τις δραστηριότητες του δικτύου ΔΕΚΑ 
http://3and7ten.blogspot.gr/

στο οποίο βρέθηκαν πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα.  Έτσι προέκυψε ανάγκη να γίνει σύνθεση απόψεων. Ο Πέμπτος Δρόμος αφορά τη δημιουργία νέας πολιτικής ιδεολογίας με σύνθεση στοιχείων από τις υπάρχουσες. Αρχικός τίτλος ήταν «ο Τέταρτος Δρόμος» σαν απάντηση στον Τρίτο Δρόμο. Ο Τρίτος Δρόμος  αποτελεί κράμα σοσιαλδημοκρατικώνφιλελεύθερων και εθνικών συντηρητικών στοιχείων. Οικονομικά αποτελεί έναν ιδιότυπο συμβιβασμό μεταξύ Καπιταλισμού και Σοσιαλισμού, ενώ πολιτικά κινείται τόσο στα πλαίσια του σύγχρονου φιλελευθερισμού όσο και του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Επειδή όμως έχει ήδη γραφτεί βιβλίο με τίτλο «Τέταρτος Δρόμος» που αφορά θρησκευτικά και φιλοσοφικά ζητήματα και επίσης έχει χρησιμοποιηθεί ήδη ο όρος τέταρτος δρόμος στη πολιτική για να περιγράψει διάφορες νέες ιδεολογίες, επιλέχτηκε τελικά ο τίτλος «Πέμπτος Δρόμος».

Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε  μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται ιστορική αναδρομή από το Τζών Λόκ μέχρι τον Μίλτον Φρίντμαν. Σαφέστατα υπάρχουν πολλές άλλες σημαντικές προσωπικότητες και σημαντικά γεγονότα εκτός αυτών που αναφέρονται. Στο δεύτερο γίνεται αναφορά σε ιδεολογίες ιστορικών προσωπικοτήτων χωρισμένες σε δύο κατηγορίες, μια στα δεξιά και μια στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Στη συνέχεια γίνεται επεξήγηση κάποιων πολιτικών εννοιών. Στο τέταρτο μέρος γίνεται περιγραφή των πολιτικών ιδεολογιών. Τέλος στο πέμπτο μέρος γίνεται παρουσίαση του «Πέμπτου Δρόμου».

Στα τέσσερα πρώτα μέρη έχει γίνει συλλογή και επεξεργασία κειμένων από διάφορες πηγές στο internet, με βασική τη wikipedia.  Ενδεχομένως να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις σε κάποια ζητήματα. Ζητούμενο δεν είναι η ιστορική ακρίβεια και εννοιολογική ορθότητα των αναγραφομένων  αλλά να δοθεί στον αναγνώστη ένα γενικό υπόβαθρο για να δημιουργήσει το δικό του πολιτικό δρόμο, τη δική του προσωπική σύνθεση ιδεών πέρα από τα έτοιμα "πακέτα¨ που σερβίρονται. 

Ο Πέμπτος Δρόμος θα προκύψει σαν κοινή συνισταμένη των διάφορων προσωπικών δρόμων. Αντίθετα με το Τρίτο Δρόμο που επιβλήθηκε από τους πολιτικούς ηγέτες (πάνω) στους πολίτες (κάτω), ο Πέμπτος Δρόμος θα ακολουθήσει πορεία από κάτω προς τα πάνω. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει από το δίκτυο ΔΕΚΑ δεν θα διαφέρει πολύ από αυτό που περιγράφεται.

Ο Πέμπτος Δρόμος στηρίζεται στις εξής αρχές:
  • Έμφαση σε στόχους και τρόπους επίτευξης και όχι ιδεολογική τοποθέτηση. Η κατάλληλη πολιτική εξαρτάται από το χώρο και το χρόνο.
  • Ισορροπία μεταξύ ατομικών και συλλογικών και δικαιωμάτων. Εκπροσώπηση των συμφερόντων όλων των κοινωνικών ομάδων στις κυβερνητικές πολιτικές. Βελτίωση του υφισταμένου πολιτικού συστήματος  με εισαγωγή στοιχείων κορπορατισμού.
  • Στήριξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος  για προσωπική ανάπτυξη του κάθε πολίτη. Ίσες ευκαιρίες σε όλους. Η ικανότητα, η προσπάθεια, η τόλμη και η τύχη πρέπει να ανταμείβονται αλλά όχι σε υπέρμετρο βαθμό. Αλληλεγγύη στους λιγότερο ικανούς και τυχερούς αλλά όχι σε όσους δεν προσπαθούν. 
  • Προώθηση συνεταιριστικών μορφών παραγωγής και κατανάλωσης. Στον όρο δίνεται ουσιαστική (όχι νομική) και ευρεία έννοια δηλαδή περιλαμβάνει κάθε οργανισμό όπου εργαζόμενοι, παραγωγοί η καταναλωτές έχουν συμμετοχή στην ιδιοκτησία. Συνύπαρξη και ανταγωνισμός όλων των ιδιοκτησιακών μορφών.
  • Κοινωνική αλληλεγγύη κυρίως μέσω  ιδιωτικής φιλανθρωπίας και συμπληρωματικά μέσω κρατικής λειτουργίας. Δυνατότητα επιλογής τρόπου αλληλεγγύης με έκπτωση  των φιλανθρωπικών εξόδων από τούς φόρους.
  • Εφαρμογή μέτρων για τη δικαιότερη κατανομή εισοδήματος με τελευταίο τη φορολόγηση. Αφετηρία φορολογικού συστήματος η επιθυμητή κατανομή εισοδήματος. Κανονικότητα καμπύλης κατανομής. Κατάργηση επιδομάτων ανεργίας και θέσπιση αρνητικής φορολόγησης.
  • Μικρό και αποτελεσματικό κράτος με χαμηλότερη συνολική φορολόγηση. Αναδιανεμητικός, ελεγκτικός και σε μικρό βαθμό διαχειριστικός ρόλος του κράτους. Παροχή εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, παιδείας, υγείας, υποδομών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, από τη κατώτατη βαθμίδα μέχρι το Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρέπει να υπηρετούν τον Ελληνικό λαό και όχι να τον εξουσιάζουν και να το καταδυναστεύουν. Ανώτατος μισθός στο Δημόσιο σαν πολλαπλάσιο του κατώτατου μισθού.
  • Υπεράσπιση ανθρωπιστικών αξιών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας σκέψης και έκφρασης. Ενάντια σε  κάθε είδους διακρίσεις πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, φύλου, ηλικίας, σωματικής κατάστασης, σεξουαλικής προτίμησης.
  • Φιλοπατρία χωρίς εχθρότητα και υποτίμηση άλλων εθνών.

του Κωνσταντίνου Διαμαντάκου 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://5thwaypolitics.blogspot.gr/


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top