Δωρεές ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ κατάφερε να συγκεντρώσει το μουσείο του Λούβρου από  περίπου 6.700 ιδιώτες δωρητές προκειμένου να αποκαταστήσει ένα από τα πιο διάσημα εκθέματά του, τη Νίκη της Σαμοθράκης. Το συνολικό κόστος της αποκατάστασης του περίφημου έργου τέχνης ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα 3 εκατ. θα προέλθουν από χορηγίες.  Οι εισφορές των ιδιωτών ανέρχονται από 1 έως 8.500 ευρώ. Ο μέσος όρος ήταν 134 ευρώ και το πιο συχνό ποσό 50 ευρώ.


Το διάσημο φτερωτό άγαλμα, που βρίσκεται τώρα υπό ανακαίνιση σε γειτονική αίθουσα, θα ξαναβρεί τη θέση του στην κορυφή της κλίμακας Νταρού, στις αρχές του καλοκαιριού του 2014. Η ανακαίνιση της κλίμακας δεν θα τελειώσει πριν από το Μάρτιο του 2015, σύμφωνα με το μουσείο.
 
Το Κέντρο Έρευνας και Αποκατάστασης των Μουσείων της Γαλλίας, που εξέτασε το άγαλμα, κατάφερε να εντοπίσει ανεπαίσθητα ίχνη γαλάζιου, αθέατα στο γυμνό μάτι.
“Τα ίχνη αυτά επιτρέπουν να πούμε πως το άγαλμα ήταν πολύχρωμο, τουλάχιστον εν μέρει”, υπογράμμισε το μουσείο. Το ίδιο, η εξέταση του αγάλματος επέτρεψε να αποκαλυφθεί ένας βόστρυχος από τον κότσο της Νίκης πίσω από το λαιμό, που είχε κρυφτεί κάτω από ένα σύγχρονο (του 20ού αιώνα) κλείσιμο με γύψο, σύμφωνα  με το Γαλλικό Πρακτορείο.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top