Αφαιρούνται από σήμερα Παρασκευή 27/12 από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη» στο πλαίσιο της από 23 Δεκεμβρίου 2013 απόφασης του δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε τον Ιούλιο εγκρίνει το αίτημα του Σταύρου Ψυχάρη για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί μετοχών του ΔΟΛ.
 
Η αυτόκλητη γενική συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε στα τέλη Νοεμβρίου και στην οποία παρέστη ο κ. Ψυχάρης ως αποκλειστικός κάτοχος του κάτοχος του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΟΛ, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο, εξουσιοδοτώντας το δ.σ. της εταιρείας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίησή της.
 
Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ήταν η πρώτη εταιρεία του εκδοτικού κλάδου που τον Οκτώβριο του 1998 εισήγαγε τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top