«Από 1/1/2014, και μετά απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του Ε. Κ. Α. Σ. – εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων - είναι και η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την αιτία για την οποία λαμβάνουν σύνταξη (γήρας – αναπηρία - θάνατος).
Μοναδική εξαίρεση από τον ηλικιακό περιορισμό υπάρχει για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη
λόγω θανάτου του γονέα τους, τα οποία θα μπορούν και μετά την 1/1/2014 να το λαμβάνουν, υπό
την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια χορήγησης του.
Για όσους λοιπόν συνταξιούχους, την 1/1/2014 δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας
τους, θα πρέπει να καθοριστεί ως ημερομηνία λήξης χορήγησης του Ε .Κ .Α. Σ. η 31/12/2013.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top