Ερώτηση προς Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Τηλεόραση κ. Π. Καψή κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μάρκος Μπόλαρης, για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων της ΕΡΤ. 
Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντίστοιχες δεσμεύσεις του αρμόδιου για τη Δημόσια Τηλεόραση Υφυπουργού ότι οι αποζημιώσεις των εργαζομένων της ΕΡΤ θα καταβληθούν κανονικά και μάλιστα με βάση τη συνολική προϋπηρεσία που τους είχε αναγνωρίσει η ΕΡΤ, δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση από την Κυβέρνηση τόσο για τον τρόπο υπολογισμού όσο και για το χρονοδιάγραμμα καταβολής των νομίμων αποζημιώσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: 1. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα
      2. Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Τηλεόραση κ. Π. Καψή

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντίστοιχες δεσμεύσεις του αρμόδιου για τη Δημόσια Τηλεόραση Υφυπουργού ότι οι αποζημιώσεις των εργαζομένων της ΕΡΤ θα καταβληθούν κανονικά και μάλιστα με βάση τη συνολική προϋπηρεσία που τους είχε αναγνωρίσει η ΕΡΤ, δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση από την Κυβέρνηση τόσο για τον τρόπο υπολογισμού όσο και για το χρονοδιάγραμμα καταβολής των νομίμων αποζημιώσεων.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4174/2013 σχετικά με τον υπολογισμό των αποζημιώσεων λόγω λύσεως των συμβάσεων του προσωπικού της ΕΡΤ και των θυγατρικών αυτής εταιρειών, ορίζεται ότι η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών θα γίνει τμηματικά όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, στις 7 Νοεμβρίου 2013 υπεγράφη επείγουσα απόφαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη του ποσού των 21.843.616, 67 ευρώ για την καταβολή αποζημίωσης στους εργαζομένους της ΕΡΤ λόγω κατάργησής της.
 
Ωστόσο, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι από τις 11 Ιουνίου που έκλεισε η ΕΡΤ μέχρι και σήμερα δεν τους έχουν κοινοποιηθεί με νόμιμο τρόπο οι απολύσεις, καθώς έχουν μεν παραλάβει στα τέλη Ιουνίου τις επιστολές με τις οποίες ο Ειδικός Εκκαθαριστής τους ενημέρωνε ότι οι συμβάσεις τους έχουν λυθεί, όμως εδώ και έξι μήνες δεν έχουν υπογράψει κανένα σχετικό έγγραφο απόλυσης.
 
Όσον αφορά στη νόμιμη αποζημίωση που δικαιούνται, τονίζουν ότι τους έχουν καταβληθεί μόνον οι δύο πρώτες δόσεις (που περιλαμβάνει από δύο μισθούς η κάθε μία), ενώ η τρίτη δόση δεν καταβλήθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας διότι – λόγω ισχυρισμών της Κυβέρνησης – το λογιστήριο της ΕΡΤ τελούσε υπό κατάληψη και συνεπώς δεν ήταν εφικτή η εκκαθάριση των αποζημιώσεων. Παρόλα αυτά, ακόμη και μετά την επιστροφή των υπηρεσιών και του ειδικού εκκαθαριστή στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση για τις καταβολές των οφειλόμενων αποζημιώσεων.
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ο τρόπος υπολογισμού και το συνολικό ύψος της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στους εργαζομένους της ΕΡΤ, οι οποίοι πέρα από την επαγγελματική τους συντριβής βρίσκονται πλέον στα όρια της οικονομικής εξόντωσης.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top