Το 23% των Ελλήνων πιστεύει ότι η Γερμανία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Αυτό το εντυπωσιακό εύρημα προκύπτει από έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΕΛΙΑΜΕΠ και αφορά τις αντιλήψεις των Ελλήνων για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Μόνο η Τουρκία (32%) αποτελεί για τους Ελληνες μεγαλύτερη απειλή. Την Αλβανία αντίθετα την αντιμετωπίζουν ελάχιστοι (1%) ως απειλή. Τα ευρήματα είναι εντελώς διαφορετικά στην παράλληλη δημοσκόπηση που διενήργησε στην Αλβανία το Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών (AIIS). Η Ελλάδα (18,5%) κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες τις οποίες οι Αλβανοί αντιλαμβάνονται ως απειλή.
 
Αντίθετη αντίληψη
Η έρευνα για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις διενεργήθηκε παράλληλα σε Ελλάδα και Αλβανία από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το AIIS, σε συνεργασία με το Ιδρυμα του γερμανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Friedrich Ebert. Αυτό που αποκαλύπτει είναι ότι στις δύο χώρες επικρατεί μια σχεδόν διαμετρικά αντίθετη αντίληψη για τις διμερείς σχέσεις. Ετσι, ενώ το 55% των Ελλήνων θεωρεί ότι οι ελληνοαλβανικές σχέσεις έχουν βελτιωθεί, μόνο το 35% των Αλβανών πιστεύει το ίδιο, ενώ το 41% θεωρεί ότι έχουν μείνει στάσιμες. Εντυπωσιακές είναι οι διαφορές στον τρόπο που αξιολογούνται τα θέματα που επηρεάζουν τις διμερείς σχέσεις. Το 41% των Ελλήνων αξιολογεί ως σημαντικότερο θέμα το μεταναστευτικό. 

Ο αλβανικός αλυτρωτισμός αξιολογείται μόνο από το 15% ως σημαντικός, το θέμα της μειονότητας μόνο από το 10%. Αντίθετη είναι η εικόνα στους Αλβανούς, που θεωρούν ότι το κορυφαίο θέμα στις διμερείς σχέσεις είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών (46%), προφανώς λόγω της αναστάτωσης που προκαλεί από το 2009. Ακολουθούν το «τσάμικο ζήτημα» (21%), η μεταχείριση των Αλβανών στην Ελλάδα (19%) και η ελληνική μειονότητα (10%). Εδώ έχει σημασία να αναφέρει κανείς ότι το 78% των Αλβανών θεωρεί ότι η Αλβανία σέβεται τα δικαιώματα της μειονότητας, ενώ το 65% των Ελλήνων πιστεύει το αντίθετο. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι το 50% των Αλβανών θεωρεί ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί τη μειονότητα για να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Αλβανίας, ενώ το 45% πιστεύει ότι το ίδιο γίνεται μέσω του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου. 

Αν και η Ελλάδα από τη σύνοδο της Θεσσαλονίκης (2003) στηρίζει ενεργά την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό στη γείτονα. Το 50% των Αλβανών θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει στηρίξει τη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε., ενώ το 58% της ελληνικής κοινής γνώμης πιστεύει το αντίθετο. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα στερεότυπα της μιας κοινωνίας για την άλλη είναι πολύ ισχυρά, παρά την πολιτική και διπλωματική πρόοδο των τελευταίων χρόνων. Σύμφωνα με το ΕΛΙΑΜΕΠ, η έρευνα καταδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της ελληνικής δημόσιας διπλωματίας στα Βαλκάνια.

Του Παναγη Γαλιατσατου - Kαθημερινή


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top