Αυστηρές προϋποθέσεις και προθεσμίες, αλλά και γκρίζες ζώνες σε σχέση με μια σειρά κρίσιμα θέματα, όπως ο χειρισμός των τόκων υπερημερίας που βαραίνουν την οφειλή, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμό, που συζητείται στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί με τη μορφή του κατεπείγοντος σήμερα το βράδυ.
Ο χρόνος για τους οφειλέτες -στον βαθμό που ο ο νόμος δεν κάνει διάκριση για δανειολήπτες με οφειλές προς τις τράπεζες- μετρά αντίστροφα από την ψήφισή του, καθώς ορίζει αυστηρή προθεσμία έως το τέλος Ιανουαρίου του 2014, προκειμένου να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμούν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους από τον πλειστηριασμό. 

Σε διαφορετική περίπτωση η προστασία αίρεται και ο πιστωτής έχει δικαίωμα να ξεκινήσει τη διαδικασία του πλειστηριασμού, προχωρώντας στην έκδοση επιταγής. Ο νόμος, ωστόσο, δίνει και μια δεύτερη ευκαιρία στον οφειλέτη, καθώς μπορεί εντός δύο μηνών από την εκκίνηση της διαδικασίας του πλειστηριασμού και την επίδοση προς εκτέλεση της επιταγής, να προστρέξει στην τράπεζα και να υποβάλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, που θα του επιτρέψει την προστασία της πρώτης του κατοικίας.
 
Ασάφειες και ερωτήματα
Το ενδιαφέρον ένταξης στη ρύθμιση γίνεται με μια απλή δήλωση με τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, αλλά και λεπτομερή αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο αν αυτό αφορά το σύνολο των λογαριασμών που διαθέτει και τι γίνεται σε περίπτωση συνδικαιούχων ενός ή περισσότερων λογαριασμών.
 
Το νομοσχέδιο δεν κάνει καμία αναφορά στον τρόπο χειρισμού των τόκων υπερημερίας, που βαραίνουν τις οφειλές και τα δάνεια που είναι στο κόκκινο, εκτινάσσοντας σε δυσθεώρητα ύψη το σύνολο της οφειλής. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς παραπέμπει το θέμα στην εμπορική πρακτική της τράπεζας, η οποία μπορεί να απαιτήσει το σύνολο των τόκων υπερημερίας.
Οι τράπεζες από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, προχωρούν στη διαγραφή των τόκων υπερημερίας, χωρίς ωστόσο αυτό να επαληθεύεται σε όλες τις περιπτώσεις ή να υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας.
 
Οπως άλλωστε ορίζει το νομοσχέδιο οι καταβολές που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα. Με βάση τη σχετική διάταξη του Κώδικα, αυτό σημαίνει ότι οι καταβολές καλύπτουν καταρχήν τα έξοδα του δανείου ή της οφειλής, στη συνέχεια τους τόκους και τέλος το κεφάλαιο, επιτρέποντας στον δανειστή ή την τράπεζα να κατανείμει τις καταβολές με αυτή την ιεράρχηση.
 
Ακόμη και στην περίπτωση που οι τόκοι υπερημερίας διαγραφούν στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος, το υπόλοιπο τόσο των συμβατικών όσο και των τόκων υπερημερίας, θα κεφαλαιοποιηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το κατά πόσο, μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου του ενός χρόνου, θα απαιτηθεί η υπογραφή νέας σύμβασης και με ποιους όρους.
 
Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο ότι οι οφειλές αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι προσαυξάνουν κατά πολύ το σύνολο της οφειλής, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί στην πράξη η ευνοϊκότητα της ρύθμισης, μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου.
 
Για τους ανέργους προβλέπεται η «δυνατότητα» μηδενικών καταβολών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιος αξιολογεί αυτή τη δυνατότητα και με ποια κριτήρια, ενώ σε ό,τι αφορά το οικογενειακό εισόδημα των 35.000 ευρώ, δεν διευκρινίζεται τι συμβαίνει στην περίπτωση διαζευγμένων ζευγαριών. Ετσι βέβαιο είναι τόσο οι τεχνικές λεπτομέρειες όσο και οι ουσιαστικές, μπορούν να δημιουργήσουν προσκόμματα και καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα την αθέτηση των αυστηρών προθεσμιών που έχουν τεθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση της προστασίας από τους πλειστηριασμούς.

Της Ευγενιας Τζωρτζη - Καθημερινή


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top