Ενα βήμα κοντύτερα στην παρασκευή ενός αντισυλληπτικού χαπιού για άνδρες βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα. Αυστραλοί επιστήμονες επινόησαν έναν τρόπο με τον οποίο αποτρέπεται η εισροή σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό έτσι ώστε η ερωτική επαφή να μην καταλήγει σε τεκνοποίηση. Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα έδειξαν ότι είναι δυνατό τα σπερματοζωάρια να παραμείνουν «στην αποθήκη» κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης.
 
Τα συμπεράσματα της έρευνας των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Μόνας δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.
Οι ερευνητές από την Αυστραλία χρησιμοποιήσαν μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε παρόμοιες έρευνες.
 
Yπό φυσιολογικές συνθήκες τα σπερματοζωάρια μετακινούνται από τους σπερματαγωγούς πόρους στους όρχεις πριν από την εκσπερμάτιση. Οι Αυστραλοί ερευνητές δημιούργησαν γενετικά τροποποιημένα ποντίκια στα οποία δεν ήταν δυνατό να περάσουν τα σπερματοζωάρια διαμέσoυ των πόρων. Οπως τονίζει ο συντονιστής της ομάδας, δρ Σαμπατίνο Βεντούρα, τα σπερματοζωάρια παρέμειναν σε έναν «χώρο φύλαξης». 

Ετσι κατά την εκσπερμάτιση δεν υπήρχαν σπερματοζωάρια στο σπερματικό υγρό. Τα πειραματόζωα, δηλαδή, είχαν γίνει στείρα. «Το θετικό της μεθόδου είναι ότι είναι αναστρέψιμη και τα ίδια τα σπερματοζωάρια δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία. Ωστόσο, προτού γίνουν κλινικές μελέτες σε άνδρες, θα πρέπει η επιστημονική έρευνα να δείξει ότι μπορεί να επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα πιθανώς με τη χορήγηση δύο διαφορετικών φαρμάκων .
 
Επί του παρόντος η ερευνητική ομάδα κατάφερε να κάνει τα ζώα στείρα επεμβαίνοντας στο γενετικό τους υλικό κατά τρόπο ώστε να μην παράγουν δύο πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη μετακίνηση των σπερματοζωαρίων.
Τώρα οι ερευνητές θα πρέπει να αναζητήσουν ένα ζεύγος φαρμάκων που θα επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα. Πιστεύουν ότι το ένα από αυτά ήδη χορηγείται σε ασθενείς που πάσχουν από διόγκωση του προστάτη. Η αναζήτηση του άλλου φαρμάκου, όμως, ίσως να χρειαστεί δεκαετίες.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top