Στις 11 Φεβρουαρίου 2014 θα ανακοινωθεί η δικαστική απόφαση για την πτώχευση της Sprider που τέθηκε εκτός λειτουργίας την 1η Οκτωβρίου 2013. Οπως ενημέρωσε η εισηγμένη το Χ.Α., την περασμένη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η αίτηση περί κήρυξης σε κατάσταση παύσης πληρωμών (πτώχευσης) της ανώνυμης εταιρείας «Β.Ι. Αλμπάνης» κατά της Sprider Stores. 

Η απόφαση για την εν λόγω αίτηση πτώχευσης αναμένεται να εκδοθεί εντός 90 ημερών από την ημέρα συζήτησης αυτής. Στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ο όμιλος είχε ζημίες ύψους 25,227 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων έφθανε τα 96,8 εκατ. ευρώ, από τις οποίες τα 62 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στις τραπεζικές υποχρεώσεις της Sprider.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top