Η EnergeaOil & Gas αποφάσισε να αναστείλει επ' αόριστον το γεωτρητικό της πρόγραμμα μέχρι να διευθετηθεί το θέμα τροποποίησης της σύμβασης με τα Ελληνικά Πετρέλαια. 

Η ΕnergeaOil δεσμεύεται με νόμο του 1998 να διαθέτει την παραγωγή του Πρίνου στα ΕΛΠΕ. Η συγκεκριμένη δέσμευση έδωσε τότε λύση στο πρόβλημα συνέχισης της παραγωγικής διαδικασίας του Πρίνου μετά την αποχώρηση της καναδικής εταιρείας Denison. 

Η ΕnergeaOil έχει υπογράψει από τον περασμένο Ιανουάριο σύμφωνο συνεργασίας με την BP για την πώληση της παραγωγής του Πρίνου.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top