Με προσφυγή στη Δικαιοσύνη απειλεί η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) ενάντια στον νέο διπλό φόρο ακινήτων, ο οποίος, έτσι όπως έχει δομηθεί, επιβαρύνει διπλά τους έχοντες αστικά ακίνητα. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ο νέος νόμος προσκρούει σε πέντε συνταγματικές διατάξεις και για τον σκοπό αυτό προτίθεται να προσφύγει στα δικαστήρια, ώστε να επιτύχει την ακύρωσή του. 

Οπως προκύπτει, ενώ το Σύνταγμα (άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 5) επιβάλλει ρητά την ισότιμη και χωρίς διάκριση συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια βάρη, το νομοσχέδιο προβλέπει αυθαίρετες διακρίσεις στη συμμετοχή αυτή, ανάλογα με το είδος της ακίνητης περιουσίας τους, επιβάλλοντας τη διπλή φορολόγηση των κατόχων αστικής ακίνητης περιουσίας.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top