Στην Μόσχα σήμερα 21 Νοεμβρίου 1963 ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κ. Νικήτα Κρούστσεφ προέβη εις νέα χειρονομία επιδείξεως φιλικών διαθέσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες διά της αποστολής μηνύματος προς το Εθνικόν Συμβούλιον Αμερικανοσοβιετικής Φιλίας. 

Σε αυτό τονίζει και πάλι ότι είναι εφικτή η συνεργασία των δύο χωρών επί πρακτικής βάσεως διά της οποίας θα εξυπηρετούντο τα συμφέροντα των λαών τους και θα είχε ευμενή επίδραση επί της όλης διεθνούς κατάστασης. Το μήνυμα απεστάλη επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top