Ο  υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε, κατόπιν προτάσεως του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, να χορηγήσει και εις τους ιερείς το 15ήμερον επιδόματος αδείας, το οποίον εδόθη εις τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπό του κ. Υπουργού υπεγράφη η σχετική πρότασις προς το υπουργικό συμβούλιον για την έκδοση πράξεως αυτού.

Στην Δυτική Γερμανία η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ετερματίσθη χθες η απεργία 70 Ελλήνων εργατών, οι οποίοι, την παρελθούσα Τρίτη, διέκοψαν την εργασίαν των λόγω κακομεταχειρίσεως συναδέλφου των υπό Γερμανού επιθεωρητού, ο οποίος είχε παρεξηγήσει τα λεχθέντα υπ’ αυτού.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top