Όσοι φορολογούμενοι οριστικοποιήσουν εκκρεμείς δηλώσεις ή στείλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 25 Νοεμβρίου θα τους αναγνωρίζονται οι εκπιπτόμενες δαπάνες.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης ξεκαθάρισε πως η καταληκτική ημερομηνία για τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στις οποίες θα συμπεριληφθούν και τα ποσά που δηλώθηκαν στον κωδικό 049 του Ε1 θα είναι η 25η Νοεμβρίου.
 
Ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα και στις εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, να τύχουν της εκπτώσεως του κατά περίπτωση αφορολόγητου ποσού για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που έγιναν το 2012.
Σύμφωνα με το νόμο οι φορολογούμενοι που κατάθεσαν δηλώσεις μετά τις 30 Αυγούστου 2013 έπρεπε να επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο λόγω της απώλειας του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου κατά 10% λόγω συγκεκριμένων προσωπικών δαπανών, αλλά και να επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 2,5% επί του εισοδήματός τους, καθώς δεν θα έπρεπε αναγνωρισθούν οι αποδείξεις λιανικής πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών που συγκέντρωσαν το 2012.
 
Αρχικά με τροπολογία που κατάθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζονταν οι δαπάνες διαβίωσης για τους φορολογουμένους που υπέβαλαν εκπρόθεσμα δηλώσεις στο διάστημα 30/8 -15/9. Πλέον με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η ευνοϊκή ρύθμιση παρατείνεται μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.
Το αποτέλεσμα θα είναι οι υπερήμεροι φορολογούμενοι να επιβαρυνθούν μόνον με την προσαύξηση 1% στο ποσό του φόρου, η οποία προβλέπεται στις περιπτώσεις καθυστέρησης στην υποβολή του Ε1.

dealnews.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top