Λεφτά υπάρχουν για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η οποία προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο Ανάπτυξη Αποθήκης Δεδομένων (Data Warehouse) της περιφέρειας. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να κινητοποιήσει το σύνολο των επιχειρήσεων Πληροφορικής - μια και τα μεγάλα έργα έχουν διακοπεί λόγω της κρίσης- και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από εθνικούς πόρους (εθνική συμμετοχή). Ο συνολικός προϋπολογισμός του...
ανέρχεται στο ποσό των 855.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-νου ΦΠΑ. 

Επίκαιρα
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top