Ξαφνικός εργασιακός θάνατος αλλά ΕΡΤ για 2.000 εκπαιδευτικούς από την κατάργηση 46 ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ από ένα σύνολο 2472 εκπαιδευτικών.
Οι περίπου 500 θα μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις, από το σύνολο των απασχολούμενων στους καταργούμενους κλάδους. 

Συγκεκριμένα: 
- έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων που έχουν οργανική θέση σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής.
- έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων που έχουν και δεύτερη ειδικότητα γιατί αυτή τους αποδίδει οργανική θέση εκ της δεύτερης ειδικότητας 
- έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών ειδικοτήτων που είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και άτομα με Αναπηρίες, οι οποίοι και θα υποχρεωθούν σε μετάταξη σε διοικητικές θέσεις στις εγγύτερες διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας της περιοχής που σήμερα υπηρετούν. (σ.σ μάλλον είναι και οι μοναδικοί που γλυτώνουν από την καταιγίδα του Κυριάκου)
- προνοείται όλοι οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα, εάν δεν τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις και απολυθούν, να απασχολούνται κατά προτεραιότητα, όλων των υπολοίπων, ως ωρομίσθιοι σε μαθήματα των ειδικοτήτων τους. (σ.σ ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι...)
- το 55% των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε κλάδους με ειδικότητες απαραίτητες και αναγκαίες των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των σχετικών Μονάδων Υγείας. Γεγονός που προμηνύει την αξιοποίησή τους και την επαναπρόσληψή τους στις Υπηρεσίες υγείας του σχετικού Υπουργείου τους προσεχείς μήνες. (σ.σ κρατήστε μικρό καλάθι...)

- περισσότερο από το 35% των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε κλάδους με ειδικότητες που είτε ασκούσαν παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα είτε μπορούν να ασκήσουν. (σ.σ άκλαυτοι...)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
56
ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
84
ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
21
ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
1
ΔΕ01.08 - ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
4
ΔΕ01.10 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
34
ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
24
ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
17
ΔΕ01.13 - ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
2
ΔΕ01.14 - ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
5
ΔΕ01.15 - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
9
ΔΕ01.16 - ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
4
ΔΕ01.17 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35
ΠΕ12.12 - ΜΗΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
1
ΠΕ14.01 - ΙΑΤΡΟΙ
156
ΠΕ14.02 - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
103
ΠΕ14.03 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
20
ΠΕ14.06 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
98
ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
6
ΠΕ17.13- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
0
ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
80
ΠΕ18.04 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
211
ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
144
ΠΕ18.08 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
49
ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
39
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
388
ΠΕ18.11 - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
56
ΠΕ18.20 - ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
19
ΠΕ18.21 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
10
ΠΕ18.24 - ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
26
ΠΕ18.25 - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
110
ΠΕ18.26 - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
46
ΠΕ18.27 - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
52
ΠΕ18.29 - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
2
ΠΕ18.33 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
335
ΠΕ18.37 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
13
ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
4
ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
9
ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
15
ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
13
ΤΕ01.12 - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
6
ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4
ΤΕ01.19 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
84
ΤΕ01.20 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11
ΤΕ01.25 - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
7
ΤΕ01.26 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
29
ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
18
ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
19
ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
3
Γενικό άθροισμα
2472


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top