Ο κ. 'Αλεξ. Τσίπρας επίσης ζεί με την γυναίκα του, αλλά δεν έχει τελέσει ούτε θρησκευτικό, ούτε και πολιτικό γάμο! Εμμέσως πλήν σαφώς προσβάλλει τα Δημόσια Ήθη! Διδάσκει και προωθεί την πορνεία!

Ο καταργηθείς Υπουργός κ. Αντώνιος Μανιτάκης της ΔΗΜ.ΑΡ., ο οποίος θεωρείται μάλιστα ως αποτυχών στο Υπουργείο του, στο βιογραφικό του, στη θέση "θρήσκευμα", έχει δηλώσει: "Εβραίος Σιωνιστής"! 


ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΕΓΙΝΕ "ΑΝΑΛΟΝ" ; 

ΜΗΠΩΣ ΔΗΛ. ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ; 


Στο υπ' αριθμ. 1978 φ. της 7ης Ιουνίου 2013 του "Ορθοδόξου Τύπου"  αναγνώσαμε ένα βαθυστόχαστο άρθρο με τίτλο "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ή ΤΗΣ ΠΑΣΟΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ", το οποίο αρχίζει με την εξής παράγραφο:
"Το λεγόμενον αντιρατσιστικόν νομοσχέδιον ανέδειξε το βαθύ ρήγμα, το οποίον υφίσταται εις την Ιεραρχίαν δια κρίσιμα ζητήματα. Εν τμήμα της Ιεραρχίας είναι ταυτισμένον με τα κελεύσματα της κεντροαριστεράς. Ενεργεί ως η κλαδική του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς εις την Εκκλησίαν. Υιοθετεί όλας τας υποδείξεις των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Ενεργεί ως η «αριστερά του Κυρίου» εις την Εκκλησίαν, δια να θυμηθώμεν τα όσα έλεγον οι πολιτικοί καθοδηγηταί των σημερινών επισκόπων, της κομματικής και πολιτικής αυτής τάσεως, εναντίον του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χριστοδούλου".
Το άλλο τμήμα της Ιεραρχίας, το οποίον υπερασπίζεται το ανόθευτον της Ορθοδόξου Πίστεως, την παράδοσιν, την ιστορίαν και αντιτάσσεται εις την πολυφυλετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα της Ελλάδος, χαρακτηρίζεται από τους πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς, ως χουντικοί, κεντροδεξιοί, γραφικοί, κομματάρχες της δεξιάς, ξεπερασμένοι, εκτός εποχής κ.λπ.
_________Με τά παραπάνω βαρυσήμαντα λόγια ο κ. Γ. Ζερβός, που υπογράφει το άρθρο, θέτει προς συζήτηση ένα πολύ σοβαρό ζήτημα: την ποιότητα των εκκλησιαστικών προσώπων, που συγκροτούν την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εμμέσως πλην σαφώς, κατά καιρούς κι εμείς έχουμε θίξει  το θέμα αυτό, πλην όμως με πιό ήπιο τρόπο. 
________Δυστυχώς δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα, το οποίο έτσι κι αλλοιώς και υπάρχει αντικειμενικά και ατύπως συζητείται στους κόλπους της Ιεραρχίας! Με την ιδιότητα του παλαιού Μέλους της Ιεραρχίας, καθώς με την Χάριν του Αρχιποίμενος Ιησού Χριστού συμπληρώνουμε ήδη τριάντα επτά (37)  έτη στην Αρχιερωσύνη, θα τολμήσουμε να "σχίσουμε τήν γάτα", να μιλήσουμε δηλ. δημοσίως και να στρέψουμε την κοινή γνώμη στο πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα.  
________Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται ενώπιόν μας, είναι: υπάρχει αριστερή απόκλιση στην Ιεραρχία; Εμείς δεν θα δώσουμε απάντηση. Απλώς καταγράφουμε και μεταφέρουμε εδώ το ερώτημα. Το θέτουμε υπό τήν κρίση των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών, αλλά και του πλήθους των ορθοδόξως σκεπτομένων πιστών. Αν όντως αληθεύει...
η παρατήρηση, τότε η κρίση, που διέρχεται σήμερα η Κοινωνία μας, πρέπει να θεωρείται πολύ πιό βαθειά, απ΄ ό,τι ενομίζαμε! Διότι άν ό λόγος του Κυρίου μας για το "αλάτι" ίσχύει για τον πιστό χριστιανό, πολύ περισσότερο ισχύει για μας τους Ιεράρχες, οι οποίοι είμεθα "εις τύπον καί τόπον Χριστού"! Εμείς πρώτα και πρίν απ' όλους πρέπει να είμεθα το "αλάτι" του Χριστού, το "αλάτι της γής" (Ματθ. 5, 13) Ώστε, λοιπόν,  "εάν το άλλας μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται; εις ουδέν ισχύει έτι, ει μη βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων"! Δηλ. κατά τήν ερμηνεία του αειμνήστου καθηγητού Παν. Τρεμπέλα:  "Αλλ΄ εάν το άλας χάση την δύναμίν του, με τι θα αλατισθή η Κοινωνία, ώστε να αποκτήση πάλιν την δύναμιν, που έχασε; Δεν χρησιμεύει πλέον εις τίποτε, παρά να πεταχθή έξω εις τους δρόμους και να καταπατήται από τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν και σεις χάσετε την ηθικήν σας, δεν θα γίνετε άχρηστοι μόνον, αλλά και θα περιφρονηθήτε από τους ανθρώπους".
___________Αυτά τά τελευταία λόγια θά ήθελα να τα αφιερώσω στους εν Χριστώ Αδελφούς μου Αρχιερείς της νεώτερης γενηάς, οι οποίοι -παιδιά της εποχής άλλωστε είναι-, προκειμένου να κερδίσουν τις εντυπώσεις και την εύνοια της κοσμικής Κοινωνίας, αρκετά συχνά προβαίνουν όχι μόνον σε συνειδησιακές εκπτώσεις, αλλά καί σε πράξεις-δηλώσεις-ενέργειες διά των οποίων αλλοιώνεται το Ορθόδοξο φρόνημα! Θα τα επαναλάβω, λοιπόν, εδώ: "Εάν λοιπόν και σεις, Αδελφοί μου Αρχιερείς,  χάσετε την ηθικήν σας, δεν θα γίνετε άχρηστοι μόνον, αλλά και θα περιφρονηθήτε από τους ανθρώπους"!!!!! 
____________Θα συμπληρώσουμε τα παραπάνω λόγια, που απορρέουν από πόνο και αγωνία για το μέλλον της Εκκλησίας μας, με κάτι, που μας είπε πρίν από λίγες ημέρες ένας φίλος  Ακαδημαϊκός Διδάσκαλος για ανώτατο Κληρικό, που συχνά διαμένει στην γειτονιά του, κάπου στην Αθήνα: "Αν δέν τον είχε αναθρέψει μια γνωστή μου ευσεβής γυναίκα, θα τον ......εκαθάριζα! Η εν γένει εμφάνισή του είναι προκλητική! Τον βλέπεις και ντρέπεσαι! Προκαλεί μελαγχολίαν! Η συμπεριφορά του γενικά είναι πέρα για πέρα απαράδεκτη! Έχει σκανδαλίσει ολόκληρη τη γειτονιά μας." (!!!!) Διερωτώμαι: μήπως αυτή η περίπτωση είναι μια εφαρμογή των παραπάνω λόγων για το "άναλον" αλάτι; 
_________Ας συμπληρώσουμε το σημείωμά μας με τά λόγια του Κυρίου μας, όπως τα έχει διασώσει Ο Ευαγγελιστής Μάρκος:       "καλόν τό άλας· εάν το άλας άναλον γένηται, εν τίνι αυτό αρτύσετε; Έχετε εν εαυτοίς άλας και ειρηνεύετε εν αλλήλοις" (Μαρκ. 9, 50). Ο Καθηγητής Παν. Τρεμπέλας, αποδίδοντας σε ελεύθερη μετάφραση, τα παραπάνω λόγια, σημειώνει τά εξής:
" ......Έτσι και αι αρεταί, που κάνουν άλας τον πιστόν μαθητήν μου· η ακλόνητος πίστις δηλ. και η αυταπάρνησις, που οδηγεί εις πάσαν θυσίαν δια το καθήκον και η εγκαρτέρησις εις αυτό. Εάν αυταί αι αρεταί μεταστραφούν εις τας αντιθέτους  κακίας, ήτοι εις την απιστίαν και την φιλαυτίαν και τον εγωϊσμόν, ο μαθητής μου πλέον αυτός  χάνει το αλάτι του και γίνεται ανίκανος να προφυλάξη και εαυτόν και τους άλλους από της διαφθοράς  του κόσμου και του εαυτού του...." (βλ. Έκδοσις "Ο ΣΩΤΗΡ" 1974, σελ. 179).   
____________Κατά την ταπεινήν μας γνώμην στις τάξεις της νέωτερης Ιεραρχίας σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, διαμορφώνεται ένα ρεύμα αυτοπροβολής, αυτοδικαιώσεως, εκκοσμικεύσεως, εκπτώσεων σε θέματα χριστιανικής ηθικής, διαμορφώσεως μιάς χαλαράς συνειδήσεως, συμβιβασμού με το πολιτικό γίγνεσθαι, αδιαφορίας ως πρός τις  κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται σήμερα, ελλείψεως αγωνιστικού φρονήματος, συνειδησιακών υποχωρήσεων, ανεπιτρέπτων παραχωρήσεων, ενίοτε δε και μιάς πολυτελούς διαβιώσεως, καί άρα φιλαυτίας και εγωϊσμού, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ζητώ συγγνώμη για την τόλμη μου! Προσωπικώς είμαι ο αμαρτωλότερος όλων των Ιεραρχών! Με μια διαφορά, ότι με τις πτωχές μας δυνάμεις αγωνιζόμεθα, ώστε να μη αλλοιωθή το Ορθόδοξον Ήθος, η αγία Ορθοδοξία μας! Κατά την λειτουργική τάξη, όταν οι Πρεσβύτεροι  συμμετέχουν στην τέλεση της αναιμάκτου Θυσίας, μνημονεύοντες του Μητροπολίτου των, παρακαλούν τόν Κύριον με αυτά τα λόγια: "Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών δείνος, όν χάρισαι τη αγία Σου Εκκλησία εν ειρήνη, σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της Σης αληθείας". Σημασίαν έχει ο όρος "ορθοτομούντα". Προσκαλώ τους αγαπητούς μου εν Χριστώ Αδελφούς Αρχιερείς, ώστε όλοι μας να διερευνήσουμε και να διερωτηθούμε: με τον λόγον μας και την εν γένει συμπεριφοράν μας όρθοτομούμε τον λόγον της αληθείας; Κατά την άσκηση της ιεράς αποστολής μας αισθανόμεθα "ως λέοντες"; δηλ. ατρόμητοι; Ας μη λησμονούμε, ότι ο θρόνος του Αρχιερέως στη βάση του έχει δύο λιοντάρια! 
_________Η Ορθοδοξία μας βάλλεται πανταχόθεν! Η Ελλάδα μας καταστρέφεται! Η κατοχική Κυβέρνηση της Τρόϊκα δεν ασχολείται μόνο με τα οικονομικά προβλήματα της Χώρας! Εμμέσως πλήν σαφώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια απο-ιεροποίηση της Χώρας. Η Παιδεία μας καθίσταται αθεϊστική ή έστω πανθεϊστική! Ο κ. Αλεξ. Τσίπρας, Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, διεκδικεί ήδη το δικαίωμα να κυβερνήσει την Ελλάδα! Αλλά αντί να υποκρύπτει την αθεΐα του, αντιθέτως την προβάλλει προκλητικά! 
  • Μετά τον πολιτικό γάμο και την πολιτική κηδεία, ο κ. Τσίπρας τώρα εισάγει και το πολιτικό "βάπτισμα"! "Εβάπτισε" το γυιό του χωρίς κολυμβήθρα, χωρίς παπά, χωρίς ανάδοχο! Μπορεί άραγε μία τελετή ονοματοδοσίας νά αποκαλείται "βάπτιση"; Αν μη τι άλλο, δεν είχαμε υποχρέωση να διαμαρτυρηθούμε τουλάχιστον για την χρήση του όρου; Δεν είχαμε υποχρέωση να διαμαρτυρηθούμε έστω και μόνο για να κατοχυρώσουμε  τον όρο "βάπτιση"; 
Κανείς όμως από εμάς τους Ιεράρχες δέν αντέδρασε!
  • Ο κ. 'Αλεξ. Τσίπρας επίσης ζεί με την γυναίκα του, αλλά δεν έχει τελέσει ούτε θρησκευτικό, ούτε και πολιτικό γάμο! Εμμέσως πλήν σαφώς προσβάλλει τα Δημόσια Ήθη! Διδάσκει και προωθεί την πορνεία!
  Κανείς όμως από εμάς τους Ιεράρχες δέν αντέδρασε!
  • Ο καταργηθείς Υπουργός κ. Αντώνιος Μανιτάκης της ΔΗΜ.ΑΡ., ο οποίος θεωρείται μάλιστα ως αποτυχών στο Υπουργείο του, στο βιογραφικό του, στη θέση "θρήσκευμα", έχει δηλώσει: "Εβραίος Σιωνιστής"! 
Κανείς όμως από εμάς τους Ιεράρχες δέν αντέδρασε! Μπορεί άραγε ένας Εβραίος-Σιωνιστής να στηρίξει τα συμφέροντα της Ελλάδος; Μήπως το κατήγγειλε  η Ιερά Σύνοδος;
  • Ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου "δρομολόγησε την υπαγωγή μας στην Τρόϊκα και το Δ.Ν.Τ. με όρους συνεπαγόμενους  την εξαθλίωση του λαού και την εξόντωση της ελληνικής φυλής, αφού η απόκτηση τέκνων θεωρήθηκε διά νόμου τεκμήριο πλούτου" με πολλήν σοφίαν γράφει ο κ. Βασ. Κόκκινος, τέως  Πρόεδρος του Α.Π. (βλ. Η ΑΞΙΑ, 22.06.2013, σελ. 3/21) Ώστε, λοιπόν, ο τέως Πρωθυπουργός, με την φορολόγηση των τέκνων,  έδωσε την χαριστική βολή στο θεσμό της οικογενείας! 
 Κανείς όμως από εμάς τους Ιεράρχες δέν αντέδρασε! Κάποιοι Ιεράρχες δημόσια πια αποκαλούνται "Πασοκατζήδες" Αρχιερείς!!!!! 
  • Ας βγούμε τώρα λίγο από τα σύνορα της Πατρίδος μας. Εκεί κάτω στην Αγία Γη ένας Πατριάρχης έξη χρόνια τώρα χωρίς δίκη και χωρίς κάποια καταδίκη ευρίσκεται σε πλήρη απομόνωση! Είναι κλειδωμένος και απομονωμένος στο κελλί του! Δεν του επιτρέπουν καμμιά επικοινωνία με τον έξω κόσμο! Γιατρός έχει να τον εξετάσει πρίν από έξη (6) χρόνια! Τόσο απάνθρωπη συμπεριφορά από εκκλησιαστικούς παράγοντες! Τον αποκαθήλωσαν από τον Θρόνο Του εντελώς αυθαίρετα και συνεπώς παρανόμως, ήτοι χωρίς τις διαδικασίες, που ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες: ήτοι την απαγγελία κατηγορίας, τις ανακρίσεις, την απολογία, χωρίς δίκη και καταδίκη! Έπειτα Τού εστέρησαν και την Αρχιερωσύνη! Τον υποβίβασαν στις τάξεις των Μοναχών! Και τέλος τόν έκλεισαν σε αυστηρή απομόνωση μέσα στο κελλί Του! 'Ολα αυτά έγιναν εντελως αυθαίρετα, χωρίς καμμιά νόμιμη διαδικασία! Οι Ιεράρχες της Ελλάδος γνωρίζουν το γεγονός, καθώς  επίσης πολύ καλά γνωρίζουν και τον Μάρτυρα Πατριάρχην, τον Μακαριώτατον κ. Ειρηναίον! 
Κανείς όμως από τους Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος δέν αντέδρασε! Κανείς δεν εξέφρασε ένα λόγο συμπαθείας! Όλοι μας έχουμε κλείσει τά μάτια στην απάνθρωπη και εγκληματική αυτή συμπεριφορά, που αποτελεί μελανό στίγμα στην πορεία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων!

________Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σήμερα! Ο καθένας μας κοιττάζει τον εαυτούλη του. Ποιός, άραγε, θα υπερασπισθή το Ορθόδοξο Ήθος και την Ορθόδοξη Παράδοση, αν όχι οι Αρχιερείς; Εμείς όμως αδιαφορούμε! Τελικά, μήπως το αλάτι στις ημέρες μας έγινε "άναλον";  Αυτό είναι το τραγικό ερώτημα, που πρέπει όλοι μας να θέσουμε στον εαυτό μας! 
  • Παρά ταύτα ο χριστιανικός κόσμος αγνωνιά! Ο Δρ κ. Ιω. Κουλούρης, Μηχ/γος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ σε επιστολή του, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ (23.06.2013 σελ. 26) με τίτλο "Το Έθνος μας βάλλεται εκ των έσω" σημειώνει και τα εξής: "Κάνω έκκληση σε όλους τους Έλληνες...να θέσουν σε πρώτη μοίρα την Πατρίδα, την Οικογένεια και τον Πολιτισμό μας, για να γλυτώσει η Χώρα από την κακή μοίρα που τηνπεριμένει"!  
Μήπως ακούσατε κάποιον από τους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας να έχουν διατυπώσει μια παρόμοια κραυγή αγωνίας δημοσίως;
  •  Ο συντάκτης της παραπάνω εφημερίδος σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του  και στη στήλη " Θαρραλέα" γράφει:              "Κανένας τελικά δεν σκέφτεται την Χώρα! Για τη σωτηρία του εαυτούλη τους και για το μαγαζάκι τους μόνο ενδιαφέρονται...." (23.06.2013)   
Μήπως πάλιν ακούσατε κάποιον από τους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας να έχει διατυπώσει μια παρόμοια κραυγή αγωνίας δημοσίως;
 ________Με πόνο ψυχής, λοιπόν,  σημειώσαμε τα παραπάνω. Με αίσθημα ευθύνης πρός την Μητέρα Εκκλησία μας και πρός την Μητέρα Πατρίδα μας, πρός την έως χθές Ελληνο-χριστιανική Ελλάδα μας, η οποία προδόθηκε πλέον εκ των έσω!
Αίγιον, 25 Ιουνίου 2013
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

 

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top