Στα μέσα Μαΐου θα εκδοθεί η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για την απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) των φτωχών εισοδηματικά φορολογουμένων.
Στην απόφαση, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα εξειδικευτούν τα κριτήρια πληρωμής του ΕΕΤΑ από τα νοικοκυριά, που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας.
Συγκεκριμένα, με την απόφαση θα διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων θα καταβάλλεται σε περισσότερες δόσεις, σε ποιες περιπτώσεις θα καταβάλλεται μειωμένο, αλλά και ποιοι φορολογούμενοι θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής του.

Η ελάφρυνση θα αφορά στα ακίνητα, που αποτελούν την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία του φορολογουμένου - ο οποίος...
...βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλείται με φτώχεια - και ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε αυτόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εισηγήσεις - που έχουν ήδη υποβληθεί στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών από υπηρεσιακούς παράγοντες - προβλέπουν :
-Την απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων των φορολογουμένων με ατομικό εισόδημα χαμηλότερο των 6.591 ευρώ.
-Νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ θα πληρώσουν το ΕΕΤΑ με μειωμένο συντελεστή και σε περισσότερες από πέντε δόσεις.
Πάντως, για το θέμα θα χρειαστεί και η σύμφωνη γνώμη της τρόικας, η οποία αναμένεται ότι θα δοθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου.

news.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top