Ξεκίνημα με μια μεγάλη αποκάλυψη, που επαυξάνει τις ευθύνες όλων εκείνων που χειρίσθηκαν την πώληση του ΟΠΑΠ σε τιμή πολύ κατώτερη της αξίας του.
Το 2005 πουλήθηκε τότε το 16% από το ποσοστό που είχε το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΠΑΠ. Ξέρετε πόσο; Ένα δισεκατομμύριο, τριακόσια εκατομμύρια ευρώ! Τώρα δίνουν το 33% του ΟΠΑΠ για 652 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή λιγότερο και από την μισή τιμή! Όταν μάλιστα ο ΟΠΑΠ έχει επεκταθεί και σε άλλα παιγνίδια, συν τα Κρατικά Λαχεία που πήρε πριν λίγο καιρό.
Με βάση το 1,3 δις ευρώ που είχε πάρει το Δημόσιο για το 16%, τώρα θα έπρεπε για το 33% μαζί με τα προικιά που έχει, να πάρει πάνω από 2,5 δις ευρώ. Και η αποκάλυψη που κάνουμε έρχεται να επιβεβαιώσει...

αυτό που έγραψε το “Παρόν” την προηγούμενη Κυριακή, ότι το λιγότερο που έπρεπε να πουληθεί το 33% είναι 2 δις ευρώ.
Οι Εισαγγελείς δεν θα πρέπει να ζητήσουν εξηγήσεις;

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top