(του Στέλιου Κράλογλου)
Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους συνταξιούχους με εισοδήματα και εκτός της σύνταξης και νέους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα πρέπει να καταφύγουν στις εφορίες για να προμηθευτούν κωδικούς και κλειδαρίθμους, ώστε να υποβάλουν φέτος ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση.
Οι συνταξιούχοι που έχουν εισοδήματα πέραν της σύνταξής τους (π.χ. από ενοίκια, ομόλογα κ.λπ.) υποχρεούνται να υποβάλουν εφέτος ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση, η οποία μάλιστα θα είναι και προσυμπληρωμένη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων με τα στοιχεία που διαθέτει για τις συντάξεις.
Επίσης, από εφέτος οι νέοι άνω των 18 ετών που δεν εμφανίζονται στην εφορία ως προστατευόμενα τέκνα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση ακόμα και εάν δεν είχαν εισόδημα το 2012, κάτι που σημαίνει ότι κινδυνεύουν να φορολογηθούν βάσει των τεκμηρίων. Ειδικότερα:...
Συνταξιούχοι: Οι συνταξιούχοι που έχουν εισοδήματα πέραν της σύνταξής τους θα πρέπει να πάνε τους επόμενους δύο μήνες στην εφορία και να προμηθευτούν κωδικούς για το TAXISnet, καθώς φέτος υποχρεούνται να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Το υπουργείο Οικονομικών «αναγκάζει» ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που συνήθως δεν έχουν γνώσεις πληροφορικής, να καταφύγουν υποχρεωτικά σε λογιστές και τους πληρώσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, για να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση. Το υπουργείο Οικονομικών επιφυλάσσει και άλλη μια έκπληξη στους συνταξιούχους. Θα βρουν τη δήλωσή τους προσυμπληρωμένη με το ποσό των συντάξεων, όπως αυτό προέκυψε από τις διασταυρώσεις που έκανε η ΓΓΠΣ με τα ασφαλιστικά ταμεία.
Νέοι φορολογούμενοι : Οι νέοι ηλικίας 18 ετών και άνω, που δεν εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση των γονιών τους ως προστατευόμενα τέκνα, υποχρεούνται από φέτος να κάνουν φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εισόδημα να δηλώσουν!
Μέχρι πέρυσι υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση είχε κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά του υπερέβαινε τα 3.000 ευρώ. Φέτος η δήλωση είναι υποχρεωτική για όποιον βρίσκεται στο 18ο έτος της ηλικίας του, κάτι που σημαίνει ότι εάν δεν δηλωθεί εισόδημα η εφορία θα προσδιορίσει τεκμαρτά τον φόρο βάσει ακινήτων ή Ι.Χ., ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, η εφορία θα καταλογίσει τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ, άρα ακόμα και ο νέος των 18 ετών θα φορολογηθεί εάν δεν μαζέψει αποδείξεις 750 ευρώ, ώστε να διεκδικήσει αφορολόγητο όριο.
 Δημοκρατία


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top