Νέα σελίδα γυρίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την τοποθέτηση του -«άγνωστου» στο ελληνικό κοινό- Ολλανδού Paul Koster στη θέση του προέδρου του οργανισμού. Φυσικά, η απόφαση ανήκει στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Από την προηγούμενη διοίκηση παραμένει μόνο ο Αναστάσιος Γάγαλης και η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου αρχίζει από σήμερα, 1η Φεβρουαρίου του 2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου του 2017.
Ειδικότερα, η σύνθεση έχει ως ακολούθως:...
Μέλη Γενικού Συμβουλίου: Paul Koster, πρόεδρος, Αντρέας Μπερούτσος, μέλος, Pierre Mariani, μέλος, Γεώργιος Μέργος, μέλος ως εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών και Ευθύμιος Γκατζώνας, μέλος ως εκπρόσωπος της Τραπέζης της Ελλάδος.
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: Αναστασία Σακελλαρίου, διευθύνουσα σύμβουλος, Μάριος Κολλιόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Αναστάσιος Γάγαλης, μέλος.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 (Ν. 3864/2010) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου όπως ισχύει. Ο σκοπός του είναι η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Espresso
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top