Πρόγραμμα κατάρτισης νέων ανέργων σε όλο το φάσμα της οικονομίας πρόκειται να προκηρύξει έως το τέλος του μήνα το υπουργείο Εργασίας. Η κωδική του ονομασία είναι «Επιταγή Εισόδου», αφορά 45.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών και η επιλογή τους θα γίνεται μέσω του ισχύοντος συστήματος μοριοδότησης με την εποπτεία του ΟΑΕΔ.
Θα δίνεται η δυνατότητα στους ανέργους να καταρτιστούν επαγγελματικά για διάστημα πενταμήνου στον τομέα για τον οποίο έχουν επιλεγεί, λαμβάνοντας ένα ποσό που θα κυμαίνεται από 400 έως 460 ευρώ τον μήνα. Απώτερος στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την πρακτική εκπαίδευση αυτών των νέων να τους προσλάβουν και να τους εντάξουν στο μόνιμο προσωπικό τους.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών και Αλλων Πόρων και εκτιμάται ότι σε πρώτη φάση θα απορροφήσει περίπου 300.000.000 ευρώ. Πρόκειται για το πρώτο από τα προγράμματα που εντάσσονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων», το οποίο εκπονείται από κοινού από τα υπουργεία Εργασίας, Ανάπτυξης και Παιδείας.
Το πρόγραμμα βήμα-βήμα
Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου» θα έχει μία σειρά από διαδοχικές αλλά συνδεδεμένες μεταξύ τους δράσεις. Αμέσως μετά την προκήρυξή του,οι νέοι άνεργοι θα...

πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε αυτό μέσω αίτησής τους που θα πρέπει να υποβάλουν στον ΟΑΕΔ. Ακολούθως, με βάση τη μοριοδότηση που έχει θεσπίσει ο οργανισμός και η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα από προηγούμενα έτη, μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.), θα επιλεγούν όσοι θα φοιτήσουν για να αποκτήσουν επιπλέον εξειδίκευση σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Κριτήριο για την επιλογή θα είναι επίσης και ο χαρακτήρας της προηγούμενης εκπαίδευσή τους, αλλά και τυχόν ιδιαίτερα προσόντα τους.
Ειδική κατηγορία αναμένεται να αποτελέσουν όσοι μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, αλλά δεν έχουν βρει δουλειά ακόμη και παραμένουν άνεργοι. Στόχος, η τελική επιλογή των νέων ανέργων να γίνει το αργότερο έως τον Μάιο. Αφού επιλεγούν, για κάθε μήνα φοίτησης θα εισπράττουν από 400 έως 460 ευρώ. Η διάρκεια φοίτησης ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο απασχόλησης (π.χ. τουρισμός, αγροτοδιατροφικός τομέας), με το μέγιστο να είναι οι πέντε μήνες. Ακολούθως οι καταρτισμένοι πλέον νέοι θα επιλέγονται από επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα, για να περάσουν ένα διάστημα πρακτικής εκπαίδευσης σε αυτές, που υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται από τρεις έως τέσσερις μήνες.
Στο διάστημα αυτό οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται με τις ίδιες αποδοχές που εισέπρατταν για την κατάρτισή τους και θα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση. Παράλληλα, θα επιδοτείται η παραμονή τους στην επιχείρηση με 5 ευρώ ημερησίως, με στόχο να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλιστικών τους εισφορών προς το Ταμείο τους. Το επόμενο βήμα είναι η επιχείρηση, με την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης, να προσλαμβάνει τελικά τους νέους εργαζομένους και να τους εντάσσει στο μόνιμο προσωπικό της. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, το πρόγραμμα αναλαμβάνει να καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές τους εισφορές για διάστημα που ακόμα δεν έχει καθοριστεί, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κυμανθεί από ένα έως δύο έτη.
Στόχος οι απρόθυμοι εργοδότες
Στόχος του , όπως τονίζουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας, είναι να υπάρξει ενεργοποίηση των επιχειρήσεων και να σταματήσει η απροθυμία των εργοδοτών να προσλάβουν άτομα χωρίς μεγάλη προϋπηρεσία. Το υπουργείο Εργασίας έχει εντοπίσει ότι πλέον οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αναλάβουν το κόστος εκπαίδευσης και προσαρμογής νέων εργαζομένων, για να γίνουν πιο παραγωγικοί. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι αρκετές επιχειρήσεις θα θελήσουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα, αφού κερδίζουν διπλά. Από τη μία γλιτώνουν το κόστος της εκπαίδευσης των εργαζομένων και από την άλλη θα καταβάλλουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από ελάχιστες έως καθόλου ασφαλιστικές εισφορές, αφού αυτές καλύπτονται από το πρόγραμμα.
Το υπουργείο Ανάπτυξης ενδιαφέρεται να προωθήσει το πρόγραμμα σε επιχειρήσεις που υπάγονται στους πλέον εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας (π.χ. εταιρίες που εξάγουν αγροτικά προϊόντα). Ομως από το υπουργείο Εργασίας έχει καταστεί σαφές ότι τελικά το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου» θα απευθύνεται σε όλη την ελληνική οικονομία, χωρίς διακρίσεις. Αιτία το γεγονός ότι πλέον έξι στους 10 νέους είναι άνεργοι, με την τάση το φαινόμενο αυτό να συνεχίσει να κινείται ανοδικά.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top