(του Άγγελου Τσιγκρή - Δικηγόρου – Καθηγητή Εγκληματολογίας)
Το έγκλημα στη χώρα μας αυξάνει με δραματικούς ρυθμούς. Μέσα σε ένα χρόνο διπλασιάστηκαν οι ένοπλες ληστείες, ενώ πρωτοφανή αύξηση καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι ποιοτικοί και ποσοτικοί δέικτες του εγκλήματος.
Η ανασφάλεια των πολιτών έχει φτάσει σε ανησυχητικούς δείκτες. Οι πολίτες αισθάνονται απροστάτευτοι.
Η χώρα μας βρίσκεται στο έλαιος ληστρικών επιθέσεων επικίνδυνων συμμοριών. Το κράτος απουσιάζει. Η Ελλάδα φαντάζει ανοχύρωτη χώρα.
Η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελληνικής Αστυνομίας φθίνει καθημερινά. Τα περιπολικά δεν έχουν  βενζίνη και ελαστικά. Οι υπηρεσίες υπολειτουργούν ή κλείνουν. Οι ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα είναι πλέον ασφυκτικές.
Η Κυβέρνηση πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών με τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους.
Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής και για την καλύτερη κατανομή των κονδυλίων του εθνικού προϋπολογισμού για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους των πολίτες, που έχει χαθεί.
Για τον εκσυγχρονισμό στη λειτουργία, την οργάνωση και τη δομή της Ελληνικής Αστυνομίας -με τελικό σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας- είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:...
1.     Η προσαρμογή των διεθνών προτύπων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης.
2.     Η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς.
3.     Η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα.
4.     Η ενίσχυση των πεζών αστυνομικών περιπολιών.
5.     Η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της Αστυνομίας και η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης.
6.     Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.
7.     Η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού στην Ελληνική Επικράτεια με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής για αστυνόμευση.
8.     Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής.
9.     Η ενημέρωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής και
10.    Η συνεργασία των επιμέρους σωμάτων δίωξης του εγκλήματος, με τη δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων και συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.
Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης εγκληματικότητας. Αρκεί κάποιος να τις γνωρίζει και να διαθέτει την απαιτούμενη βούληση να τις εφαρμόσε
ι.

____________________

Ο Άγγελος Τσιγκρής έχει διατελέσει εκπρόσωπος της χώρας μας στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top