Ατέλειωτο «πακέτο» Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καλείται να εγκρίνει σε μια νύχτα η Βουλή και θαμμένη στο «πακέτο» η τροποποίηση της δανειακής σύμβασης, που επιτρέπει κατάσχεση από τους ξένους πιστωτές κάθε περιουσιακού στοιχείου (μέχρι και του χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδος!) με απόφαση δικαστηρίου του Λουξεμβούργου.
Mε αυτό το κατηγορηματικό και δεσμευτικό τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους ξένους πιστωτές να... κατασχέσουν την Ελλάδα, δηλαδή κάθε περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου με εμπορική αξία (εξαιρούνται μνημεία πολιτισμού, εθνικοί δρυμοί κ.ά.) και της Τράπεζας της Ελλάδος, περιλαμβανομένων των εθνικών αποθεμάτων χρυσού!
Η κυβέρνηση κατάφερε να γελοιοποιήσει εντελώς τη νομοθετική διαδικασία, για να συμμορφωθεί με τις επιταγές των πιστωτών. Όλες οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου περιλαμβάνονται τα προαπαιτούμενα της «τρόικας» για την εκταμίευση της επόμενης δόσης, κατατέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή για να κυρωθούν. Η Βουλή καλείται να τις κυρώσει με συνοπτικές διαδικασίες, για να προλάβουμε τη συνεδρίαση των τεχνοκρατών του Eurogroup (Euro Working Group), όπου θα εξετασθεί, την ίδια ημέρα, αν η Ελλάδα έχει εφαρμόσει όλα τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης.
Δυστυχώς, μέσα στο πλήθος των νομοθετημάτων που (δεν) θα (προλάβουν να) συζητηθούν από τη Βουλή είναι και η τροποποίηση της δανειακής συμφωνίας...
με το ΕΤΧΣ, όπου ξεκαθαρίζεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι δανειστές μας θα έχουν ανεμπόδιστη δυνατότητα κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και της ΤτΕ.
Μάλιστα, όπως λένε νομικοί στο «Π», το ελληνικό Δημόσιο στερείται κάθε δυνατότητας άμυνας έναντι πιθανών κατασχέσεων, παρότι, όπως έλεγε προεκλογικά ο Ευάγγ. Βενιζέλος, η ελληνική περιουσία είναι απόλυτα προστατευμένη, επειδή το εφαρμοστέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι το ελληνικό. Τούτο διότι, με μια κρίσιμη αλλαγή που έγινε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας πέρυσι, οι μη αμφισβητούμενες αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων κηρύσσονται αυτομάτως εκτελεστές, χωρίς να χρειάζεται απόφαση έλληνα δικαστή!
Συνομολογούμε πλήρη παράδοση στους πιστωτές!
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου ενσωματώνεται η τροποποίηση της δανειακής σύμβασης, έχει ενταχθεί και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αίρει κάθε αμφιβολία για τη δυνατότητα κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και της ΤτΕ, καθώς αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Ο ορισμός του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για τη Σύμβαση Τροποποίησης αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το δικαιούχο κράτος-μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
- Το δικαιούχο κράτος-μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου σε σχέση με τη Σύμβαση Τροποποίησης και κάθε απόφαση των δικαστηρίων αυτών θα είναι αμετάκλητη και εκτελεστή στο δικαιούχο κράτος-μέλος.
- Ούτε το δικαιούχο κράτος-μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλον λόγο, της δικαιοδοσίας κατάσχεσης -πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης- ή εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση Τροποποίησης.
Φληναφήματα…
Εν όψει των παραπάνω, όπως λένε νομικοί, δεν μένει η παραμικρή αμφιβολία ότι όλη η εθνική περιουσία, ακόμη και ο χρυσός που κρατά η Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του Δημοσίου, μπορούν να κατασχεθούν από το ΕΤΧΣ με απόφαση δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, βάσει του αγγλικού δικαίου, η οποία θα είναι εκτελεστή στην Ελλάδα.
Προεκλογικά, ο Ευάγγ. Βενιζέλος είχε επιχειρήσει (σε τηλεοπτική του συνέντευξη) να πείσει ότι, δήθεν, τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας είναι προστατευμένα, γιατί σε κάθε περίπτωση η αναγκαστική εκτέλεση θα πρέπει να γίνει με βάση το ελληνικό δίκαιο και με απόφαση έλληνα δικαστή. Ακόμη και αυτή η δυνατότητα άμυνας, όμως, έχει χαθεί οριστικά, καθώς:
Με τις τελευταίες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, ειδικότερα, στο άρθρο 905, σχετικά με την κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα, έγινε μια κρίσιμη προσθήκη. Ειδικότερα, έγινε δεκτή η εφαρμογή στην Ελλάδα των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το τροποποιημένο άρθρο αναφέρει: «Με επιφύλαξη αυτών που ορίζουν διεθνείς συμβάσεις και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης...»).
Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση κατάσχεσης από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου κατά της Ελλάδας, θα πρέπει να εφαρμοσθεί ο Κανονισμός 805/2004 της ΕΕ, που ορίζει ότι «απόφαση η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος από το δικαστήριο προέλευσης, θα πρέπει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης, να θεωρείται ως εκδοθείσα στο κράτος μέλος στο οποίο ζητείται η εκτέλεση». Δηλαδή, η απόφαση του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου θα είναι σαν να έχει εκδοθεί από έλληνα δικαστή και θα ανοίγει αμέσως ο δρόμος για την αναγκαστική εκτέλεσή της σε βάρος του Δημοσίου και της ΤτΕ, δηλαδή για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.
Ελπίδα όλων είναι να μη χρειασθεί κάποτε να εφαρμοσθούν τέτοιες διαδικασίες εις βάρος της χώρας μας. Γεγονός, πάντως, είναι ότι με τους σχεδόν εξευτελιστικούς όρους που έχει συνομολογήσει η Ελλάδα, αποδεχόμενη και την τελευταία δανειακή σύμβαση, η χώρα μας χάνει κάθε μελλοντική δυνατότητα άμυνας έναντι των πιστωτών...

(To Παρόν) 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top