Μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για τις 13 θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της χώρας.
Καθώς οι συγκεκριμένες θέσεις είναι πολιτικές, οι πληροφορίες θέλουν τις 13 θέσεις να έχουν ήδη "μοιραστεί" μεταξύ των κομμάτων της τρικομματικής κυβέρνησης. Κάποιες πηγές υποστηρίζουν πως θα επιλεγούν 7 Περιφερειακοί Διευθυντές από τη ΝΔ, 3 από το ΠΑΣΟΚ και 3 από τη ΔΗΜΑΡ.
Φαίνεται πάντως ότι από τις δυο μεγάλες η μεν της Αττικής πηγαίνει όπως είναι φυσικό στην Νέα Δημοκρατία η δε Κεντρικής Μακεδονίας κατά πάσα πιθανότητα στον εκλεκτό του ΠΑΣΟΚ.  
Αναμένεται να αποδειχτεί αν η τρίτη περιφέρεια της χώρας,  αυτή της Δυτικής Ελλάδος θα είναι τελικά επιλογή της ΔΗΜΑΡ.  Σε αυτή τη περίπτωση όπως γίνεται αντιληπτό, κάποιες υποψηφιότητες θα τεθούν αυτόματα εκτός...

Κατά τα λοιπά... σύμφωνα με την "προκήρυξη" για την πλήρωση των θέσεων μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν:
α) πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία,
γ) σημαντικά επιστημονικά και διοικητικά προσόντα

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top