Πάει και η προφητεία των Μάγιας μας τελείωσε! Η καταστροφή του κόσμου δεν ήρθε, αλλά μην χαλαρώνετε…
Για τον  21ο αιώνα έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον άλλες τρεις συντέλειες του κόσμου, έτσι για να μην πλήττουμε! Η πλησιέστερη από αυτές …τις συντέλειες σχεδιάζεται για το 2021, οπότε αναμένεται και η ολοκλήρωση της αναστροφής των μαγνητικών πόλων με ολέθριες συνέπειες για τον πλανήτη μας. Αν την γλυτώσουμε το 2021, θα υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία! Το 2036 θα απολαύσουμε  την σύγκρουση της Γης με τον αστεροειδή Apophis… Και τέλος μια ακόμα πρόβλεψη καταστροφής του κόσμου μας   έχουμε για τον 21ο αιώνα και συγκεκριμένα...
για το  2060,  μια πρόβλεψη που έγινε από  τον Ισαάκ Νεύτωνα το 1704 με βάσει απόκρυφου βιβλίου του Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη!
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top