Το ΔΣ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας καλεί το Mega να πληρώσει το ποσόν του 1.350.000 ευρώ, απορρίπτοντας τη σχετική αίτηση θεραπείας της τηλεοπτικής εταιρείας! Πρόκειται για μια απόφαση-σοκ, καθώς οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία, διά του Ταμείου τους, ζητούν από το Mega να αποδώσει το 10% επί των συμβάσεων που είχε υπογράψει για τη μετάδοση αγώνων ποδοσφαίρου.
Το αρχικό ποσόν, σύμφωνα με το Ταμείο των εργαζομένων στην ΕΛΑΣ, ανερχόταν σε 796.373 ευρώ. Εκ των υστέρων, θεωρήθηκε πως το ποσόν αυτό βασίστηκε σε εσφαλμένα στοιχεία. Το Ταμείο απορρίπτει την αίτηση θεραπείας του Mega, αναγνωρίζει ως οφειλή τα 675.000 ευρώ μετά την επιβολή προστίμου 10% επί του κεφαλαίου και στη συνέχεια το διπλασιάζει σε 1.350.000 ευρώ με νέο διοικητικό πρόστιμο, με το επιχείρημα πως δεν πληρώθηκε έγκαιρα. Μάλιστα, στην απόφαση σημειώνεται...
πως το νέο, αυξημένο πρόστιμο θα αποσταλεί στη ΔΟΥ για τη βεβαίωση και την είσπραξή του. Από το Mega απαντούν πως το πρόστιμο δεν έχει νομική βάση.

 το Παρόν


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top