Στα «Επίκαιρα» που κυκλοφορούν την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου ποιοι, γιατί και με ποιον τρόπο απεργάζονται την αποσταθεροποίηση της χώρας, μετατρέποντας την Ελλάδα σε «αποτυχημένο κράτος» (failedstate) και «ειδική περίπτωση», θεωρόντας την πολύ μικρή για να έχει τόσο μεγάλη περιουσία και βυθίζοντάς την σε κρίση για να τη λεηλατήσουν!!
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top