Ένα από τα οικονομικά μέτρα περικοπών που ετοιμάζει η κυβέρνηση και που ακουγεται έντονα τις τελευταίες ώρες είναι η αναστολή χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης στους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και άλλες μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης (σχολεία, εφορίες, τελωνεία κ.λπ.) μέχρι το τέλος του 2014. Εάν αυτό το μέτρο υλοποιηθεί πάνω από 70.000 υπάλληλοι με θέσεις ευθύνης αναμένεται να χάσουν από 100 έως και 900 ευρώ μηνιαίως. Το θέμα είναι...
πως θα αναχαιτισθούν οι αναμενόμενες αθρόες παραιτήσεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων από τις θέσεις ευθύνης... 
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top