Επιστολή απέστειλε στις 10 Αυγούστου, ο ΙΣΑ στον κ. Γ.Βουδούρη, πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ στην οποία αναφέρει ότι ενώ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ λειτουργεί 8 μήνες χωρίς συμβάσεις γιατρών, τίθεται το ερώτημα της υπογραφής συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνικών υπηρεσιών με σκοπό την "εξυπηρέτηση" των ασφαλισμένων πολιτών.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Προς τον κ. Γεράσιμο Βουδούρη
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Λεωφόρος Κηφισίας, 39
Αμαρούσιο Αττικής
Αθήνα, 10.08.2012
Α.Π.

ΘΕΜΑ: «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΧΤΩ ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. »
Κύριε Πρόεδρε,
Ο ΙΣΑ γίνεται καθημερινά δέκτης καταιγιστικών ερωτημάτων από γιατρούς – μέλη του, οι οποίοι έχουν από τις αρχές του έτους υπογράψει σύμβαση για την διενέργεια ιατρικών επισκέψεων και την εκτέλεση ιατρικών πράξεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχουν την οποιαδήποτε ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 που τέθηκε σε λειτουργία ο ΕΟΠΥΥ έως και σήμερα δεν έχουν εγχειριστεί στους συμβεβλημένους γιατρούς υπογεγραμμένες συμβάσεις.
Τίθεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα κύριε Πρόεδρε, στο οποίο οφείλετε να δώσετε απάντηση, σε ποιο στάδιο βρίσκονται αλήθεια οι προαναφερόμενες συμβάσεις 8 μήνες μετά από την μονόπλευρη υπογραφή τους από τους γιατρούς;
Περαιτέρω στον αντίποδα του ανωτέρω καίριου ζητήματος τίθεται το ερώτημα...
της υπογραφής συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνικών υπηρεσιών με σκοπό την «εξυπηρέτηση» των ασφαλισμένων πολιτών.
Ειδικότερα από τις 06.08.2012 οι ασφαλισμένοι πρέπει να καλούν σε νέους πενταψήφιους αριθμούς, στους οποίους αντί για χρέωση μιας αστικής μονάδας ανά κλήση (0,03€) όπως ίσχυε έως τις 05.08.2012 με την κλήση στον τριψήφιο αριθμό 184, η χρέωση σήμερα φθάνει έως και 40 φορές περισσότερο.
Επειδή καθημερινά ασφαλισμένοι πολίτες καταγγέλλουν στον ΙΣΑ την προαναφερθείσα «ξαφνική» μεταβολή και είναι πραγματικά απορίας άξιον, επιθυμούμε να μας γνωστοποιήσετε τις νόμιμες διαδικασίες που έλαβαν χώρα προκειμένου να αναλάβουν την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών οι συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες.
Ειδικότερα ενημερώστε μας για το χρονικό διάστημα που έλαβε χώρα η συγκεκριμένη προκήρυξη, ποιοι ήταν οι μειοδότες, με ποια κριτήρια πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη επιλογή και εάν υπεγράφησαν οι συγκεκριμένες συμβάσεις.
Αναμένουμε την άμεση απάντησή σας για τα ανωτέρω δύο κρίσιμα και αντιφατικά εν τοις πράγμασι ζητήματα, προκειμένου να έχουμε τόσο την δυνατότητα αξιολόγησης, όσο και την δυνατότητα ενημέρωσης των μελών μας αλλά των ασφαλισμένων πολιτών.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top