Ταλαιπωρίας συνέχεια για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, που υποχρεούνται σε νέα απογραφή από τις 2 Ιουλίου μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, αφού η διοίκηση του ιδρύματος αποφάσισε να επαναλάβει την περσινή διαδικασία. Από τους 1.200.000 συνταξιούχους του ΙΚΑ είχαν εντοπιστεί τότε 2.500 αποθανόντες που ελάμβαναν σύνταξη κανονικά, ενώ δεν είχαν απογραφεί άλλοι 5.422 συνταξιούχοι. Όπως ανακοινώθηκε, οι συνταξιούχοι πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στα EΛ.TA. ή στην τράπεζα από την οποία εισπράττουν τη μηνιαία σύνταξή τους, έχοντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, αν πρόκειται για αλλοδαπούς, καθώς και το ενημερωτικό της σύνταξης τους, του β' τριμήνου 2012. θα γίνει ξεχωριστή καταγραφή για κύρια, επικουρική σύνταξη ή εξωιδρυματικό επίδομα. Όσον αφορά τις κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τη διαδικασία προσέλευσης στις τράπεζες, όπως για παράδειγμα όσοι...
κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου ή οι συνταξιούχοι που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος, με πρόσφατη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, να μεταβεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι για συνταξιούχους του Δημοσίου η διαδικασία απογραφής πήρε παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Απογραφή όμως καλούνται να περάσουν και όσοι έχουν λάβει αναπηρική σύνταξη από 15 Ιουλίου 2010 και μετά.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top