Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η καταβολή της υψηλής ετήσιας εισφοράς της χώρας στον Διακρατικό Οργανισμό, CERN, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη και η επαναδιαπραγμάτευση του τρόπου και του ποσού καταβολής της είναι μεγίστης σημασίας για την Ελλάδα. Προς την κατεύθυνση αυτή αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας συνδυασμοί μηχανισμών χρηματοδότησης. Οι επικεφαλής του CERN δείχνουν εποικοδομητική διάθεση, αναγνωρίζοντας το ελληνικό πρόβλημα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι και άλλες χώρες του Οργανισμού...
έχουν αυξημένες οικονομικές εκκρεμότητες. To θέμα θα συζητηθεί και σήμερα στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας κατά τη δεύτερη συνάντηση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτη, με τον γενικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών CERN κ. R. Heuer και του συμβούλου του κ. Ε. Τσεσμελή.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top