Τι ακριβώς εννοεί n Γενική Τράπεζα με την πώληση «...λοιπών δανείων...» προς τη Societe Generale;  Μήπως σκοπεύει αρχικά να τιτλοποιήσει τα στεγαστικά - καταναλωτικά δάνεια που έχει εγγράψει ως ζημίες, εν συνεχεία να τα χαρίσει στη μητρική, που με τη σειρά της θα αναλάβει τον ρόλο του κυνηγού κεφαλών έχοντας διασφαλίσει τις οφειλές σε ευρώ;
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top